Skräddarsydd version av lojalitetsplattformen Edge ska ge ökat mervärde till Hub Parks kunder

Fintechbolaget Plexian och fastighetsbolaget Hub Park har tecknat ett samarbetsavtal som innebär att Plexian kommer att tillhandahålla en skräddarsydd version av plattformen Edge till Hub Park och Hub Parks kunder. Genom att samla in data som sedan analyseras via Edge, som också gör det möjligt att mäta och spåra effekten av beteendeförändring, kan Hub Park erbjuda en än mer heltäckande servicelösning för sina kunder. 

Hub Park är ett fastighetsbolag med fokus på fastigheter med mobilitetslösningar. Bolaget grundades år 2019 och har idag två hubar belägna i Kävlinge och i Malmö samt flertalet nya hubar planerade runt om i landet. Planen framöver är att fortsätta utveckla konceptet och erbjuda sina kunder ett heltäckande serviceutbud, där Plexian kommer att bistå med plattformen Edge för att ge Hub Park möjlighet att ge sina kunder ett än bättre erbjudande. Detta då det genom plattformen skapas verktyg för att behålla och utveckla kundrelationer samt insamling av data om användare som i framtiden kan skapa ytterligare incitament för erbjudanden och tillgänglighet.

– För att vara en attraktiv partner idag räcker det inte med att erbjuda en produkt, du måste även kunna erbjuda service som underlättar för kunden såväl som att samordna funktioner, något vi nu kommer att kunna göra med tillsammans med Plexian. Samarbetet ger oss möjlighet att tillsammans utveckla en innovativ plattform som bidrar till en digital transformation samt adderar värde i många led i våra kunders resa, säger Åsa Kalee, kommunikationsansvarig på Hub Park.

– Vi är väldigt glada över att Hub Park har valt oss som samarbetspartner. Hub Park är ett innovativt bolag med tydliga visioner gällande hållbarhet och service. Vi är lika på många vis, inte minst vad gäller att ligga i framkant och skapa och tillhandahålla hållbara lösningar för ett friktionsfritt samhälle idag såväl som i framtiden. Vi ser fram emot ett gott, långsiktigt samarbete som vi är övertygade kommer att gynna samtliga parter, säger Johan Möllerström, VD på Plexian.