Plejd, en ledande aktör inom smart belysning, rapporterade nyligen sina finansiella resultat för det andra kvartalet 2023, vilket var till en besvikelse för många investerare. Vid börsöppningen rasar Plejd med 16 %.

Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 3,7% jämfört med samma period föregående år och uppgick till 110 328 tkr. Bruttomarginalen låg på 57,4%, något lägre än föregående år. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) minskade till 21 232 tkr, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 19,2% jämfört med 28,1% föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) sjönk till 7 947 tkr, vilket motsvarade en rörelsemarginal på 7,2% jämfört med 19,4% föregående år. Resultatet per aktie före utspädning sjönk också till 0,53 kr från 1,48 kr.

VD Babak Esfahani nämnde att lanseringen av den nya smarta armaturserien var kvartalets absoluta höjdpunkt. Produkten presenterades för första gången på Elfack i Göteborg och har överträffat företagets förväntningar. Orderboken överstiger redan den planerade produktionen av 100 000 enheter för 2023. För att möta den ökade efterfrågan kommer Plejd att öka produktionstakten och förväntas nu leverera fler enheter än planerat för 2023.

Under andra kvartalet upplevde Plejd en inbromsning i tillväxtkurvan till följd av rådande makroekonomiska förhållanden, vilket påverkade installationerna, särskilt på den svenska marknaden. Tillväxten i installationer under kvartalet låg i genomsnitt på 8%, med en ökning på 4% i april och 12% i juni. VD Esfahani betonade att tillväxten i installationer är ett bättre mått på den underliggande efterfrågan under perioder med volatilitet i omsättningen.

Lönsamheten påverkades negativt under kvartalet på grund av tillväxtbromsen och kostnader relaterade till lanseringen av den nya armaturserien samt Plejds internationella expansion i Tyskland, Schweiz och Spanien. Trots detta fortsätter Plejds internationella marknader att visa stark tillväxt, särskilt Norge och Nederländerna. Företaget planerar också att expandera till Danmark och förväntar sig ökad tillväxt på dessa marknader framöver. VD Esfahani ser fram emot att den nya armaturserien och de växande internationella marknaderna kommer att driva en ny våg av stark tillväxt för Plejd.

Sammanfattningsvis tackade VD Esfahani sitt team för deras arbete under det andra kvartalet och uttryckte optimism inför framtiden. Lanseringen av den nya armaturserien och tillväxten på de internationella marknaderna förväntas bidra till Plejds fortsatta framgångar.