Plegium AB – först på marknaden med GPS-utrustade försvarssprayer – har tagit in 15 MSEK för att expandera internationellt.

Plegium grundades 2017 med målet att råda bot på problemet att människor i allmänhet inte har något sätt att skydda sig vid överfall. Med huvudkontor i Stockholm och produktion i Surahammar riktar sig bolaget mot privatpersoner med en serie uppkopplade säkerhetsprodukter. Flaggskeppsprodukten ”Smart Pepper Spray” är en personlig säkerhetsprodukt som kombinerar spray, siren, LED-lampor och automatiska SMS med GPS-position samt telefonsamtal till användarens anhöriga. Produkten har tagits emot väl och säljs framförallt i Sverige, Tyskland och USA.

Produktportföljen bestående av tekniskt unika produkter för personlig säkerhet är nu redo för internationell utrullning, Bolaget har därför tagit in 15 MSEK från ett flertal framgångsrika investerare, bl a partners på Litorina och EQT, samt från Navigio, ett av Nordens ledande bolag inom strategisk HR.

Plegiums uppkopplade säkerhetsprodukter skickar gratis SMS till användarens nödkontakter när de utlöses. Nu lanseras även en prenumerationstjänst där en signal också skickas till en larmcentral, med utryckning som möjlig åtgärd.

”Teknikutvecklingen har gjort det möjligt att kostnadseffektivt kombinera fysiska och digitala säkerhetsfunktioner. Våra uppkopplade försvarssprayer möjliggör också nya affärsmodeller, eftersom vi kan erbjuda tilläggstjänster. Vårt mål är att det ska vara lika naturligt att ha en Plegium produkt i fickan eller handväskan som en hemförsäkring eller ett Spotify-konto”, säger Henrik Frisk, VD och medgrundare av Plegium.

”Plegium är inne i en mycket spännande fas. Att erbjuda ökad personlig trygghet med en smidig och smart produkt är en efterfrågad tjänst i dessa tider”, kommenterar Fredrik von Oelreich, Styrelseordförande.