DalaCapital AB, som är ett helägt dotterbolag till Dalarna Science Park, investerar i företag i tidiga skeden genom så kallat såddkapital. Investeringarna görs i syfte att stötta det regionala näringslivet och bidra till en hållbar tillväxt i hela Dalarna. Nyligen beslutade DalaCapital om ytterligare investeringar. Nu är det bolaget bakom plattformen ShowDevote, en distributionskanal för digitalt material med integrerad betalningsmodell för såväl föreningar, privatpersoner som företag, som fått ett ekonomiskt tillskott. Det nyligen tillkomna kapitalet ska användas för att sprida större kännedom om tjänsten på en bredare marknad.

– Vi är otroligt glada att DalaCapital visar tilltro till vår digitala plattform och affär. Genom ShowDevote, vill vi vara en möjliggörare för fler att kunna ta betalt, och därmed kunna leva på inkomster för material som publiceras på nätet. Vi erbjuder en plattform som under kontrollerade former ger distributören både räckvidd och intäkt genom att nå den målgrupp plattformen framgångsrikt riktar sig till, säger Thomas Gilén, medgrundare, AGNSY AB som står bakom plattformen ShowDevote.

DalaCapitals investeringskapital kommer från Sparbanksstiftelsen Dalarna, Dalarnas Försäkringsbolag samt Region Dalarna.

– ShowDevote bygger på en affärsmodell som är både spännande, kreativ och rätt i tiden. Genom att erbjuda en plattform som både distribuerar material och samtidigt säkrar en intäkt, för den part som väljer att publicera där, möter bolaget ett marknadsbehov som tidigare varit begränsat, säger Kjell Grundström, ordförande Sparbanksstiftelsen Dalarna.

DalaCapital ägs av Dalarna Science Park och har funnits i knappt ett år och drygt 40 ansökningar har inkommit från entreprenörer med nybildade bolag i Dalarna. Investeringen i den digitala plattformen ShowDevote, som tagits fram av bolaget AGNSY AB, är ett av DalaCapitals första investeringar.

– Konkurrensen om medel ur DalaCapital är stor vilket är glädjande eftersom det visar att entreprenörskapet är starkt i Dalarna. Det är väldigt positivt att alla vi initiativtagare till DalaCapital arbetar mot samma mål – att det investeringskapital vi erbjuder bolag i tidigt skede ska fungera som en stark kraft för hela Dalarnas fortsatta tillväxt, säger Angelica Ekholm, ordförande för DalaCapital tillika VD, Dalarna Science Park.

Under 2021 kommer DalaCapital att ha genomfört minst tre investeringar i bolag i tidiga skeden.