Tidigare har regeringen meddelat att plastpåseskatten kommer att sänkas. Nu meddelar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) till SVT att den istället kommer att avskaffas helt från och med november nästa år.

När skatten slopas uppges det minska skatteintäkter om 650 miljoner kronor per år.

– Vi är övertygade om att svenska folket använder sig av plastpåsar på ett klokt sätt i sin vardag och att det inte finns ett syfte med att de ska vara extra dyra, säger Romina Pourmokhtari till SVT.

Naturvårdsverket kritiserar beslutet

Tidigare har Naturvårdsverket uttryckt sin kritik mot den planerade skattesänkningen. Enligt myndigheten finns en risk att detta resulterar i en ökad mängd plastpåsar som hamnar i naturen och därmed hindra Sverige från att uppfylla EU:s förbrukningsmål för plastbärkassar.

Skatten infördes 2020 i syfte att uppnå EU-målen, året dessförinnan använde varje person i genomsnitt 74 tunna plastbärkassar per år. Under 2021 hade detta antal minskat till 17. Enligt EU:s mål bör antalet plastkassar per person vara högst 40 från och med år 2025.

Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM, ställer sig mer positiv till slopningen och kommenterar:

Nils Hannerz, IKEM

”Den slopade plastpåseskatten blir en vinst för miljön. Skatten gjorde ingen skillnad på om plastbärkassen producerats av återvunnen, biobaserad eller fossil råvara. Nu kan plastproducenterna återgå till sitt omställningsarbete mot en cirkulär ekonomi för plasten.”