PION Group tar ytterligare ett steg i sin tillväxtresa och stärker sin konsult- och rekryteringsaffär genom att idag ha tecknat avtal om att förvärva Dreamwork Scandinavia AB med dotterbolag.

Genom förvärvet får vi tillgång till Dreamworks innovativa kompetens inom digitalisering, vilket kommer att gagna alla bolag inom PION Group koncernen. Med Dreamworks mission, att bidra till individer och organisationers utveckling och framgång, tar vi oss ett steg närmare vår vision, A world where people matter – powered by tech, samtidigt som vi stärker vår konsult- och rekryteringsverksamhet. Genom Dreamworks dotterbolag Lisberg Executive Search får vi en ännu starkare position även på den marknaden, säger Jan Bengtsson, Koncernchef PION Group.

Dreamwork etablerades 2006 och har en stark marknadsposition framförallt i Södra Sverige. Bolaget har lång erfarenhet inom konsulting, rekrytering samt Executive Search och de har även en bemanningsverksamhet inriktad mot industri- och lagerpersonal.

Dreamwork koncernen förväntas i år omsätta 160 MSEK med en EBIT på närmare 5%. Verksamheten inom Lisberg kommer vara ett självständigt dotterbolag inom PION Group, medan verksamheten i övriga Dreamwork kommer slås ihop med Poolia och Uniflex.

PION Group förvärvar 100% av aktierna i Dreamwork. Tillträde sker 3 januari 2023 och köpeskillingen är 45 MSEK plus nettokassa. Av köpeskillingen utgår 12 MSEK i aktier i PION Group. Kursen är satt till 11,58 kronor och är baserad på den volymviktade genomsnittliga kursen de senaste tjugo handelsdagarna.

Säljare är Dreamworks grundare och huvudägare Mats Kullenberg samt en handfull privata investerare och sex personer i personalen. Mats, tillsammans med ledningen, kommer fortsätta i ledande nyckelroller inom PION Group och kommer även vara aktieägare i PION Group.

Jag och vår personal ser mycket fram emot att arbeta ihop med PION Group. Vi ser synergieffekter på flera områden och vår lönsamma affär, digitaliseringsstrategi och starka position kommer att bidra med såväl kompetens som kunder till bolagen inom PION Group, säger Mats Kullenberg.