HR-startupen Personio lanserar ny Performance & Development-lösning som hjälper små och medelstora företag att behålla medarbetare, ge dem rätt kompensation och maximera hela organisationens prestationsförmåga. Lösningen automatiserar manuella, tidskrävande prestationsprocesser och frigör tid för HR-teamen att fokusera på företagets nyckelmedarbetare. Detta vid en tidpunkt när många medarbetare ser sig om efter nya arbeten.  
 
I en svensk undersökning av små och medelstora företag som Personio låtit göra svarar majoriteten (52 procent) att de tänker söka nytt jobb inom tolv månader eller att de redan hittat sin nya arbetsplats. Undersökningen visar att många medarbetare inte känner sig tillräckligt uppskattade (29 procent) och att de upplever att de saknar karriärmöjligheter i företaget (27 procent).
Samtidigt uppger 46 procent av beslutsfattare inom HR att de saknar den tid som krävs för att arbeta med personalutveckling på ett effektivt sätt. 50 procent menar att de administrativa sysslorna minskar deras möjligheter att jobba strategiskt med HR.
– Efter pandemin ser många över sina karriärer och ett sätt är att byta jobb. Det leder till att samtidigt som företag kämpar för att rekrytera de människor de behöver så riskerar de att tappa talanger till konkurrenterna. Därför är det viktigare än någonsin för arbetsgivare att finna nya sätt att behålla och utveckla sina medarbetare. Med rätt HR-verktyg kan företag både skära bort onödig administration och frigöra tid att lägga på utveckling och belöning av sina befintliga medarbetare, något som ökar hela organisationens prestationsförmåga, säger Ruth Thomas, chef för människor och organisationsutveckling på Personio.
Nyckelfunktioner i Personio Performance & Development inkluderar automatiserade prestationscykler, prestationsutvärderingar och 360 graders feedback, tydlig målspårning och centraliserad utbildningshantering. Lösningen kommer att vidareutvecklas för att ytterligare möta företagens behov och kompletterar befintliga funktioner som sträcker sig över hela anställningsperioden, inklusive rekrytering, introduktion/onboarding, löpande HR-hantering och löneprocesser.