Personio, Europas ledande HR-mjukvaruföretag för små och medelstora företag, tillkännagav idag lanseringen av Personio Conversations, en HR-helpdesk som underlättar för HR-teamet att prioritera och besvara specifika förfrågningar från anställda och förbättra deras upplevelse. Företaget introducerar också Custom Workflows, som gör det enkelt att skapa unika, automatiserade arbetsflöden för att minska de manuella processerna. Dessa är de senaste stegen i Personios strävan att hjälpa HR-funktionerna att förbättra sina arbetssätt och bidra till positiva affärseffekter.

När de europeiska ekonomierna sannolikt är på väg mot recession blir de effektivitetsvinster tekniken kan ge allt viktigare. Detta är något som även HR-experterna i Sverige är medvetna om, Personios senaste undersökning visar att majoriteten (71 %) känner sig begränsade i sitt arbete av ineffektiva processer. Samtidigt anser HR-teamen att bättre processer är den viktigaste åtgärden för att hjälpa deras företag ta sig igenom svåra tider (33 %).

Personio Conversations
HR-funktionerna översvämmas dagligen av frågor, allt från enkla som “Vad gäller för föräldraledighet?” till mer komplexa som “Hur kan jag hjälpa min anställde att flytta?”. Två tredjedelar av de europeiska personalcheferna uppger också att antalet kanaler där de anställda gör HR-relaterade förfrågningar ökat sedan pandemin och att de i genomsnitt ägnar 3,5 timmar i veckan åt att besvara frågor från de anställda.

Conversations samlar alla anställdas förfrågningar från de olika kanalerna. De anställda får tillgång till ett intuitivt gränssnitt, likt en chatbot, via existerande verktyg som MS Teams eller Slack. Dessutom kan befintliga funktionsbrevlådor enkelt anslutas så att HR-teamen snabbt kan hantera, spåra och svara på förfrågningar på ett och samma ställe. För medarbetarna innebär det att de kan ställa frågor och få svar snabbt utan att behöva byta mellan verktyg. Lanseringen följer på Personios förvärv av Employee Experience-lösningen Back tidigare i år, vilken integrerar tekniken i Personios allt-i-ett-lösning och nu gör den tillgänglig på totalt sex språk.

“Europeiska små och medelstora företag står inför ekonomiska utmaningar samtidigt som de ska återhämta sig från de senaste årens prövningar. I en tid då bra företagskultur är lika viktig som en stabil personalstrategi ökar Conversations och Custom Workflow effektiviteten och ger HR-teamen den tid de behöver för att både kunna fokusera på de stora frågorna. Nu blir HR-förfrågningarna lättare att hantera samtidigt och HR-teamen frigör tid genom ökad kontroll över sina arbetsflöden, samtidigt som medarbetarna får en mycket bättre upplevelse i sina interaktioner.”, säger Hanno Renner, medgrundare och vd för Personio.

“När vi införde distansarbete på grund av pandemin ökade antalet förfrågningar från anställda snabbt och vi var tvungna att granska och distribuera dem internt, innan de prioriterades och slutligen behandlades. Detta var en mycket tidskrävande process för oss. Tack vare Conversations kunde vi äntligen ta medarbetarupplevelsen till en ny nivå genom att öka effektiviteten. Alla i HR-teamet kan när som helst se statusen på förfrågningar. Detta gör vår interna kommunikation mycket enklare, effektivare och mer transparent.”, förklarar Anna-Lena Pesch, People Operations Manager på Getsafe, ett försäkringsbolag som har använt Conversations (tidigare Backs teknik) sedan 2021.

Custom Workflows
Anpassade arbetsflöden gör det enkelt att skapa automatiserade företagsspecifika processer – t.ex. godkännande av befordringar eller föräldraledighet. Företag kan med stor flexibilitet definiera egna arbetsflöden och åtgärder, utan kodning eller att vara beroende av IT-avdelningen. Funktionen släpps 2023 men kunder som har Personio kan få tillgång till Custom Workflows redan nu. 

Den nya utvecklingen stöder Personios strategiska inriktning mot att främja och utöka kategorin People Workflow Automation, som möjliggör för HR-team i små och medelstora företag att arbeta effektivt med alla avdelningar och verktyg i deras organisationer.