Per Widerström lämnar Nordnets styrelse för VD-position hos 888 Holdings

Ordinarie medlem Per Widerström har tillkännagett sin avsikt att lämna sin plats i styrelsen för Nordnet. Widerström har accepterat positionen som verkställande direktör för spelbolaget 888 Holdings PLC, och hans åtagande som styrelsemedlem i Nordnet är inte möjligt att samordna tidsmässigt med denna nya ansvarsroll.

Per Widerström blev vald som medlem i Nordnets styrelse år 2017 i samband med Nordic Capitals investering i Nordnet och avnoteringen av bolaget från börsen. Förutom sin ordinarie styrelseroll har Widerström även fungerat som ordförande i Nordnets IT-utskott. Under hösten kommer Widerström att tillträda som VD för spelbolaget 888, som opererar under namn som William Hill, 888 och Mr Green. 888 är noterat på London Stock Exchange och har ungefär 11 000 anställda globalt.

“Jag vill uttrycka min tacksamhet till Per för hans betydelsefulla bidrag som styrelsemedlem i Nordnet. Per är en erfaren affärsman och ledare som har skapat värde för vår organisation på flera olika områden. Jag särskilt vill lyfta fram hans ledarskap inom vårt IT-utskott och hans insatser i samband med den tekniska omvandlingen och plattformsuppgraderingen som Nordnet genomförde efter avnoteringen från börsen 2017,” säger Tom Dinkelspiel, styrelseordförande i Nordnet.

“Det har varit en ära att vara en del av Nordnets styrelse under de senaste sex åren, och jag är stolt över den resa vi har gjort. Det är med vemod jag lämnar, men jag bedömer att det inte är möjligt att kombinera rollen som VD för 888 med min roll som styrelsemedlem i Nordnet. Jag vill rikta min tacksamhet till mina kollegor i styrelsen, ledningsgruppen och resten av Nordnet-teamet för vårt givande samarbete, och jag önskar företaget fortsatt framgång och tillväxt,” säger Per Widerström, avgående styrelsemedlem i Nordnet.

Per Widerströms avträde är omedelbart genomfört, och efter detta beslut består Nordnets styrelse av sju medlemmar. Valberedningen är underrättad och kommer att påbörja arbetet med att hitta en ersättare för Widerström, som kommer att utses vid nästa ordinarie stämma 2024.