Syncro Group utser Per Hedelin till VD för Gigger AB och Happyr AB för att skapa närmare samarbete mellan bolagen och fortsätta att utveckla affären inom arbetsmarknadsområdet. Per Hedelin är en erfaren ledare med gedigen kunskap om utveckling av tjänster för arbetsmarknaden och Per har tidigare varit VD för chefsorganisationen Ledarna och drivande bakom organisationens förändringsresa och framgång. Per Hedelin tillträder 1 oktober 2022.

Syncro Group har under inledningen av 2022 sett över den totala verksamheten vilket resulterat i att Bolaget nu genomför ett strategiskt vägval och tillsätter en gemensam VD för Happyr AB och Gigger AB, i syfte att att fortsätta utveckla affären inom arbetsmarknadsområdet samt för att ytterligare öka samarbetet mellan Happyr AB och Gigger AB. Syncro Group har därför valt att rekrytera Per Hedelin till VD för dotterbolagen Gigger AB och Happyr AB. Per är en erfaren ledare och har gedigen kunskap om utveckling av tjänster för arbetsmarknaden.

Per har haft flertalet ledande roller inom såväl näringslivet som i arbetsmarknadsorganisationer, verkat som styrelseledamot i några av Sveriges större försäkringsbolag samt inom hotellnäringen. Under Pers ledning gick Ledarna från att vara en relativt okänd facklig organisation med vikande medlemsantal och ekonomiska utmaningar till att bli en välkänd organisation för chefer, betydelsefull opinionsbildare med kraftig medlemstillväxt, sund ekonomi och nöjda medlemmar. Parallellt med utvecklingen av Ledarna byggde Per upp en kommersiell koncern med flera bolag, som idag framgångsrikt säljer och distribuerar chefstjänster. 

Som VD för Gigger och Happyr kommer Per att fokusera på lönsam tillväxt och utveckling av båda bolagens tjänsteerbjudanden samt utverka de synergier som redan ligger i planen. Gigger ska vara det bästa och mest självklara valet för såväl den enskilde uppdragstagaren som för företag och uppdragsgivare, paketerat med Happyrs tjänsteutbud inom rekrytering. Behovet av samverkande tjänster inom marknaden för gig-ekonomin och rekrytering är i kraftigt ökande varför bolagen gynnas av ett närmare samarbete. Per Hedelin kommer att med sin omfattande erfarenhet inom arbetsmarknad ta ett helhetsgrepp för att utveckla, paketera, marknadsföra och sälja dessa tjänster. 

”Vi är väldigt glada att Per valt att ansluta till Syncro Group och ta över ledarskapet för både Gigger och Happyr. Pers bakgrund, kunskap och driv att utveckla tjänster för den moderna flexibla arbetsmarknaden gör honom till den ledare både Gigger och Happyr behöver framåt för att fortsätta en redan framgångsrik tillväxtresa.” säger Magnus Winterman, VD Syncro Group AB, och fortsätter “Både Giggers tidigare VD Babak Ashti och Happyrs tidigare VD Lennart Engelhardt har framgångsrikt utvecklat sina verksamheter vilket nu möjliggör att samla allt under ett tak under Pers ledarskap. Jag tackar både Babak och Lennart för sina värdefulla insatser som gjort det möjligt för oss att nu ta nästa steg i dessa affärsverksamheter.” 

”Förtroendet att leda Giggers och Happyrs fortsatta tillväxt och utveckling känns oerhört motiverande och spännande. Svensk arbetsmarknad behöver nytänkande aktörer som Gigger och Happyr, vilka tar tillvara behovet av flexibilitet, trygghet och enkelhet för företag och uppdragstagare. Genom utvecklade tjänster, trygghet och enkelhet ska Gigger ta en starkare position på marknaden tillsammans med Happyrs unika tjänsteutbud inom onlinerekrytering och fortsätta sin framgångsrika tillväxtresa.” säger Per Hedelin, tillträdande VD för Gigger AB och Happyr AB. 

Per Hedelin tillträder 1 oktober 2022. Både Babak Ashti och Lennart Engelhardt, som har ägarintressen i Syncro Group, kommer att bistå Per och Syncro Group med sin expertis och kompetens i rådgivande funktioner under överlämnandet till Per. Fredrik Gnosspelius, COO Syncro Group, tar från och med idag rollen som interimistisk VD för Gigger AB och Happyr AB intill dess att Per Hedelin tillträtt.

i våras förstärkte Syncro ledningsgruppen med den danske serieentreprenören Pernille C Lotus som nyligen även deltog i Finanstids podd, Framtidsbolagen. Den finns att lyssna på nedan: