Pepins avvecklar verksamheten – affären med Aktiegirot har kollapsat

I ett oväntat tillkännagivande har Pepins och Aktiegirot meddelat sitt gemensamma beslut om att avveckla verksamheten inom den nuvarande ägarkonstellationen. Detta beslut kommer som en del av ett större skeende där den långsiktiga finansieringslösningen, som tidigare meddelats i oktober, nu ser ut att kollapsa.

En oväntad vändning

I oktober såg framtiden ljus ut för Pepins när man kommunicerade att en långsiktig finansieringslösning säkrats genom att Aktiegirot Sverige AB skulle förvärva samtliga aktier i Pepins Sweden AB. Denna affär var beroende av en godkänd ägarprövning från Finansinspektionen. Sedan dess har dock förutsättningarna förändrats dramatiskt. Ägarkonstellationen inom Aktiegirot har genomgått omfattande förändringar som påverkat förmågan att finansiera Pepins verksamhet. Tidningen Affärsvärlden skrev redan i början av december i fjol en artikel om turerna runt Aktiegirot Sverige och dess ägarkonstellation. Detta ledde till att förvärvet avbröts och en avveckling av Pepins nu är aktuell.

En djupt olycklig utveckling

-Det är djupt olyckligt att vi hamnat i denna situation. Pepins har genomgått en enorm förändring sedan sommaren 2023. Med god kostnadskontroll och ett fokus på repetitiva intäkter hade vi nu en tydlig plan för att ta bolaget till lönsamhet under nästa år. Bolaget i dag är i ett helt annat skick än när Aktiegirot gick in i Pepins vilket gör beskedet ännu mer beklagligt, säger Martin N Larsson, VD på Pepins i pressmeddelandet.

Framtiden för Pepins och dess investerare

Trots denna turbulenta tid, ämnar bolaget genomföra en ordnad och successiv avveckling. Företaget planerar att kontinuerligt informera sina kunder, medlemmar och investerare om processen. Viktigt att notera är att investerare som lagt pengar i bolag via Pepins fortfarande kommer att inneha sina andelar. Bolaget uppmanar investerare att säkerställa tillgången till sina investeringars anskaffningsvärde genom att ladda ner relevanta avräkningsnotor från sina Pepins-konton.

Avslutande tankar

Avvecklingen markerar slutet på en era för plattformen som underlättat handel med onoterade bolag. För investerare och medlemmar är det viktigt att hålla sig informerade och vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa sina investeringar. Utvecklingen är en påminnelse om de utmaningar som finansiella företag kan stöta på, samt vikten av stabilitet och transparent kommunikation i finansbranschen.