En ny rapport från Folksam, titulerad “Den allmänna pensionen fortsätter att sjunka – en rapport om pensionsnivåerna 2024”, visar att den allmänna pensionen har nått en ny bottennotering. I genomsnitt uppgår den allmänna pensionen nu till 44 procent av slutlönen, vilket är långt under det uppsatta målet för pensionssystemet på 60 procent. Samtidigt har den totala pensionen, inklusive tjänstepensioner, sjunkit till en ny bottennotering på 70 procent av slutlönen.

Fler pensionerar sig tidigare

Rapporten pekar också på att fler personer idag går i pension före eller vid 65 års ålder jämfört med för 20 år sedan. Denna trend påverkar pensionsnivåerna ytterligare negativt.

Minskande andel med tjänstepension

En annan oroande trend som framgår av rapporten är att andelen pensionärer med tjänstepension har minskat från 93 procent 2014 till 89 procent 2022. Denna minskning har lett till att den genomsnittliga tjänstepensionen som andel av slutlönen sjunkit från 23 procent till 22 procent.

“Det finns tyvärr inte särskilt mycket att fira nu när vårt allmänna pensionssystem i år fyller 30 år. Nuvarande pensionssystem fungerar inte som det var tänkt och det är dagens och kommande pensionärer som får ta konsekvenserna i form av en sämre ekonomisk trygghet,” säger Håkan Svärdman, pensionsexpert på Folksam.

Höjningen av riktåldern otillräcklig

Höjningen av riktåldern, som nyligen genomförts, bidrar visserligen till att höja den genomsnittliga allmänna pensionen till ungefär 50 procent av slutlönen. Men för att nå det uttalade målet om 60 procent krävs ytterligare åtgärder.

Folksams förslag

Folksam har presenterat flera förslag på hur den allmänna pensionen kan höjas med 30 000 kronor per år genom att förändra pensionssystemet. Dessa inkluderar:

  • En höjning av både intjänade och framtida pensionsrätter.
  • En mekanism som fördelar överskottet i inkomstpensionssystemet.
  • En moderniserad garantipension.

    Den aktuella rapporten från Folksam understryker behovet av reformer och att politiska beslutsfattare måste agera för att förbättra det svenska pensionssystemet och säkra en trygg framtid för landets pensionärer.

“Det finns sätt som skulle höja den allmänna pensionen med ungefär 30 000 kronor per år, vilket Folksam också redovisat för exempelvis ledamöterna i pensionsgruppen. Nu är det upp till våra politiker att skyndsamt vidta åtgärder som stärker arbetets betydelse för pensionen och gör pensionssystemet rättvist och robust igen,” säger Håkan Svärdman.