Pensionsmyndigheten har beslutat att avregistrera tre östeuropafonder från premiepensionens fondtorg. Detta kommer efter att fonderna har varit stängda för handel sedan slutet av februari 2022 på grund av Rysslands krig i Ukraina. Beslutet påverkar 14 950 sparare och pensionärer som har valt någon av fonderna.

De berörda fonderna är Baring Eastern Europe A, BlackRock – Emerging Europe A2 och East Capital Östeuropa. Fonderna avregistreras eftersom de inte uppfyller villkoren för ett fondavtal, i stor del på grund av att fonderna inte har kunnat handlas på över ett år.

Pensionsmyndigheten tar över förvaltningen av fondandelarna och sparare och pensionärer som har valt fonderna får tillbaka ett initialt värde som motsvarar 25 procent av fondernas nuvarande värdering i premiepensionssystemet. Pensionsmyndigheten räknar dock med att få ett högre värde när fonderna kan säljas och då distribuera överskottet till fondernas sparare och pensionärer.

Sparare och pensionärer som till stor del har valt östeuropafonder kan få en påverkan på sin utbetalade premiepension. De som har valt fonder med tunga investeringar i Ryssland har fått kännbara effekter på sitt premiepensionskapital.

Handelsstoppet har låst pensionsspararnas konton också för alla andra transaktioner, exempelvis byten av andra fonder i portföljen. Andelar i en fond som erbjuds på premiepensionens fondtorg måste gå att lösa in inom rimlig tid. Även insättningar av exempelvis arvsvinster och nya pensionsrätter har hamnat på kö.

Pensionsmyndigheten avser att lösa in fondinnehaven hos respektive fondbolag om och när fonderna åter öppnar för handel eller om annan lösning uppkommer. Överskott förs över till varje berörd sparares premiepensionskonto. En komplett avveckling kan dock ta flera år.

Östeuropafondernas långvariga handelsstopp är en konsekvens av deras exponering mot Ryssland och Moskvabörsen. Pensionsmyndigheten köper nu fonderna av varje sparare och pensionär för att kunna låsa upp premiepensionskontona. På så sätt kan alla fondval, insättningar och uttag som nu ligger på kö släppas igenom. Detta beslut gör det möjligt för spararna att fortsätta göra sina egna val och att byta fonder i portföljen.