Patrik Andersson har utsetts till ny ordförande i AAK:s styrelse efter den tragiska förlusten av den tidigare styrelseordföranden, Georg Brunstam.

Patrik Andersson har sedan 2019 varit en aktiv medlem i AAK:s styrelse och har under åren utmärkt sig med sin gedigna erfarenhet och kompetens. Han har en imponerande bakgrund inom näringslivet och har tidigare varit verksam som VD och koncernchef för Loomis under sex år. Innan dess har han även haft ledande befattningar inom företag som Unilever, Barilla, Rieber & Son och Orkla. Denna mångsidiga erfarenhet och expertis gör honom till en utmärkt kandidat för rollen som ordförande i AAK:s styrelse.

För närvarande innehar Patrik Andersson även ordförandepositioner i styrelserna för Midsona AB, Sesol AB och Cary Group AB. Dessutom är han styrelseledamot i Ecolean AB. Hans engagemang i flera olika företag och organisationer visar på en stark vilja att bidra till affärsutveckling och hållbar tillväxt.

AAK är ett globalt företag som är specialiserat på vegetabiliska oljor och fett, och de har en lång historia av att skapa innovativa lösningar inom livsmedelsindustrin. Med Patrik Andersson som ny ordförande ser framtiden ljus ut för AAK, och vi kan förvänta oss att företaget kommer att fortsätta leverera högkvalitativa produkter och driva på innovation inom sitt område.