Under hösten 2020 emitterade fastighetsbolaget Patriam Invest en företagsobligation om upp till 400 miljoner kronor i syfte att finansiera bolagets fastighetsutveckling. Därefter har Patriam tagit fram ett grönt obligationsramverk som nu erhållit certifiering enligt “Climate Bonds Standard” av organisationen Climate Bonds Initiative. Obligationen, som strukturerades av JOOL Corporate Finance, är den första i Sverige som certifierats enligt Climate Bonds Standard.

Ramverket möjliggör för Patriam att emittera gröna obligationer i syfte att finansiera hållbar fastighetsutveckling, både inom den befintliga obligationen och framtida obligationsemissioner. Som en del av certifieringen har bolagets pågående projekt Torsvik på Lidingö retroaktivt certifierats som ”grönt”.

Patriams framtida projekt och tillgångar som potentiellt kvalificeras för grön obligationsfinansiering kommer kontinuerligt att utvärderas. Projekt som certifieras kommer att följa Climate Bonds Standards valbarhetskriterium för byggnader, vilka ligger i linje med Parisavtalets tvågradersmål samt inom den 15:e percentilen avseende energieffektivitet. Fastighetsprojekt som kan bli aktuella för certifiering inkluderar såväl nybyggnation som renoverings- eller konverteringsprojekt.

Andreas Holmberg, VD för Patriam, kommenterar:

“Certifieringen av obligationen och framtagandet av vårt gröna obligationsramverk är ytterligare ett viktigt steg i vårt utökade fokus på hållbarhet. Även om vi är en liten spelare så försöker vi aktivt bidra till en hållbar fastighetsutveckling, vilket även inkluderar finansiering.”

Tom Olander, VD för JOOL-gruppen, kommenterar:

“Vi gratulerar Patriam till certifieringen av bolagets gröna obligationsramverk. Som partner till Climate Bonds Initiative sedan 2018 representerar certifieringen också en milstolpe i vårt arbete för att ge nordiska små- och medelstora bolag tillgång till marknaden för hållbar skuldfinansiering – en marknad som SME-segmentet tidigare inte haft åtkomst till.”

Sean Kidney, VD för Climate Bonds Initiative, kommenterar:

“Vi gratulerar Patriam till att ha antagit marknadens ‘best practice’ och erhållit certifiering under Climate Bonds Standard. Patriam nyttjar därmed den stora expansionspotential som finns i emittering av gröna värdepapper inom Europas fastighetssektor. Att bli den första certifierade emittenten från Sverige är en milstolpe för hållbar finansiering i Norden och banar väg för andra att följa efter.”