Yvon Chouinard grundade klädmärket Patagonia för nästan 50 år sedan. Nu skänker han bort alla sina aktier för att rädda planeten. Aktierna har skänkts till Patagonia People Trust och Holdfast Collective där Patagonia People Trust äger alla röstberättigade aktier och Holdfast Collective äger alla aktier utan rösträtt.

Varje dollar kommer nu att gå till att skydda naturen och biologisk mångfald, stödja blomstrande samhällen och bekämpa miljökrisen. Varje år kommer vinster som inte återinvesteras tillbaka i verksamheten att delas ut av Patagonia som en utdelning till Holdfast Collective för att hjälpa till att bekämpa klimatkrisen. Företaget räknar med att det kommer att betala ut en årlig utdelning på cirka 100 miljoner dollar, beroende på resultatet.

– Det har gått ett halvt sekel sedan vi började vårt experiment med ansvarsfullt företagande. Om vi ​​har något hopp om en blomstrande planet om 50 år, kräver det att vi alla gör allt vi kan med de resurser vi har. Istället för att utvinna värde från naturen och omvandla den till rikedom, använder vi den rikedom som Patagonia skapar för att skydda. Vi gör jorden till vår enda aktieägare. Jag kommer göra allt för att rädda den här planeten, säger Yvon Chouinard, Patagonias grundare, tidigare ägare och nuvarande styrelsemedlem.

– För två år sedan utmanade familjen Chouinard några av oss att utveckla en ny struktur med två centrala mål. De ville att vi både skulle skydda syftet med verksamheten och omedelbart och ständigt frigöra mer medel för att bekämpa miljökrisen. Vi tror att den här nya strukturen levererar båda och vi hoppas att den kommer att inspirera till ett nytt sätt att göra affärer som sätter människor och planet först, säger Ryan Gellert, vd och styrelsemedlem i Patagonia.