Digitala lås, mobilen som nyckel samt digitalisering av processer och verksamhet sker i allt högre takt hos fastighetsbolag, företag och organisationer runt om i landet, och inte minst i vår huvudstad. För att möta efterfrågan, från både befintliga och nya kunder, växer nu PropTech-bolaget Parakey med en senior affärsutvecklare baserad Stockholm.

Den 1 juni tillträdde Carl Johan Mangelus rollen som senior affärsutvecklare på Parakey med uppdraget att driva försäljning och hjälpa kunder i sin digitala transformation, huvudsakligen i Stockholmsregionen.

“För att som bolag ytterligare växa med kundbasen och efterfrågan på våra produkter var det nu hög tid för Parakey att öka närvaron i Stockholm. Det är grymt kul och inspirerande att få göra detta tillsammans med Carl Johan, som med sin breda erfarenhet av både fastighetsbranschen, SaaS och entreprenörskap kommer vara starkt bidragande till Parakeys fortsatta snabba tillväxtresa!”, säger Peter Wegdell, Head of Sales på Parakey.

Carl Johan är serieentreprenör och står bakom ett flertal start-ups inom olika branscher. Han har också bakgrund som teknisk chef för en flottilj i Försvarsmakten och som förvaltningschef i fastighetskoncern där fokus låg på att investera i och implementera bruksvärdeshöjande åtgärder för att effektivisera förvaltning,förbättra driftnetto och öka kundnöjdhet hos hyresgästerna. Carl Johan har genom sitt investmentbolag de senaste åren satsat och varit verksam inom SustainTech, PropTech och SaaS med investeringar i lösningar som på olika sätt effektiviserar processer som ger ökad kund- och klimatnytta.

“Jag har under mina år i fastighetsbranschen sett behovet av ett smartare, säkrare och mer effektivt sätt att sköta nyckel- och accesshantering. Då jag brinner för affärsutveckling, digitalisering och försäljning är jag nu supertaggad över att få vara en del av Parakey och bidra till fortsatt tillväxt genom att leverera mobil access och marknadens bästa digitala lås till såväl nya som befintliga kunder”, säger Carl Johan Mangelus.