Papilly, som erbjuder forskningsbaserade helhetslösningar mot stress både till företag och privatpersoner, meddelar att bolagets nyemission tecknades till 85 procent. Emissionen avslutades den 22 april 2020, och tillför bolaget 12,8 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen som gjordes till kursen 0,06 SEK genomfördes i enlighet med beslut av den extra bolagsstämman den 27 mars 2020.

Totalt tecknades 25 606 289 aktier med företräde, motsvarande tio procent av emissionsbeloppet. Därutöver tecknades 188 381 311 aktier utan företrädesrätt, varav emissionsgaranter tecknade 84 102 957 aktier. Genom företrädesemissionen nyemitteras 213 987 600 aktier.

Aktiekapitalet ökar med 1 069 938 SEK. Efter emissionen kommer aktiekapitalet i bolaget att uppgå till 2 959 078,985, fördelat på 591 815 797 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,05 SEK.