När Coronapandemin slog till våren 2020 förvandlades förutsättningarna för konferenser, seminarier och vanliga arbetsmöten väldigt snabbt.
Folkhälsomyndigheten rekommenderade distansarbete och kontorsplatserna flyttades till hemmamiljö samt digitala möten tog över mer och mer.

– I stället för att träffas tillsammans i konferensrummet skedde mötena på digitala plattformar som till exempel Teams eller Zoom. Även hybrida möten, där en del ansluter på plats fysiskt och andra ansluter digitalt, blev en del av vardagen för många, säger Jesper Eriksson som är produktionschef på Studios19.

Att producera ett digitalt event på ett professionellt sätt, möjliggör att innehållet lyfter till en helt annan nivå, något StudioS19 valde att satsa på i ett tidigt skede av pandemin.

Hur får företag ett digitalt möte att bli mer intressant?
– Bildproduktion, grafik, bilder/videos, förinspelade inslag, ljud och ljus gör det studioproducerade mötet betydligt intressantare än ett “vanligt” Teams-möte där deltagarna ser varandras ansikten i små bildrutor. Produktion i studio med moderator och gäster med övriga deltagare på distans som tas in i sändningen via Teams är numera vanligt förekommande och ger ett professionellt intryck, avslutar Jesper.

Hur får man bra digitala möten?
När det gäller att producera ett professionellt digitalt event är det av yttersta vikt att ha ett tydligt schema. Ta hjälp med att anpassa det till ett sändningsschema/körschema (det är inte ett vanligt möte i datorn du ska ha).

Variation blir allt viktigare
Variation i bildproduktionen är väldigt viktig, ingen vill se enbart talare eller enbart presentationer oavbrutet. Interaktion mellan deltagarna, med chatt, omröstningar, workshops i olika rum, flera parallella event samtidigt o.s.v. gör det hela levande.

Många deltagare är ett stort plus
Flera deltagare i samtal är att föredra gentemot en singular talare. Det skapar energi. För ovana talare är det dessutom en stor fördel att ha sällskap.