En undersökning genomförd av Sambla visar att störst andel av svenskarnas låneansökningar under 2022 togs för att samla sina lån. Närmare hälften av alla ansökningar fyllde folk i att anledningen till lånet var för att samla sina utspridda lån till ett. Ett tufft år med ett skakigt världsläge, ökade bensin- och elpriser, räntehöjningar och lågkonjunktur har gjort att de svenska hushållens ekonomi fått utstå flera hårda prövningar.

En sammanställning från låneförmedlaren Sambla visar att fler använt deras tjänst för att söka och jämföra lån under 2022 jämfört med 2021. Den procentuella ökningen i antalet samlingslån mellan 2021 och 2022 landade på 40%. Den största procentuella ökningen av antalet ansökningar gällde dock lån för att täcka diverse tjänster. Detta är en ökning med 373%. Även konsumtionslånen hade en markant ökning mellan 2021 och 2022.

Sett till det totala ansökta beloppet hos Sambla under 2021 var 2,34% av den summan menad som lån för konsumtion. I 2022 står konsumtionslånen för 10,75% av det totala ansökta beloppet, vilket innebär en procentuell ökning med 399%. Lån till semestrar hade den största minskningen i antalet sökta lån. Jämfört med 2021 reducerades antalet lån med 50% under 2022.

Enligt Sambla är det väntat att ännu fler ser över sin ekonomi och sina lån i ett år med ökad ränta och elpriser samt höjd inflation. Många av deras kunder kan spara tusenlappar varje månad på att samla ihop sina tidigare dyra lån och krediter. Detta är en trend som väntas fortsätta under det kommande året då många hushåll fortfarande kämpar för att hantera den ekonomiska pressen som pandemin medfört.

Läs hela undersökningen här!