Vindkraftsbolaget OX2 avancerar 5,7 procent idag på Stockholms börsen efter att ha ingått avtal om att sälja en vindkraftsanläggning på land med en kapacitet på 20 megawatt i Polen för 680 miljoner svenska kronor. Köparen är Enea Nowa Energia, försäljningen slutfördes under det tredje kvartalet. Detta framgår enligt bolagets pressmeddelande. 

Vindkraftsanläggningen Bejsce består av sex vindturbiner och kommer att byggas i den sydöstra delen av Polen. Konstruktionen påbörjas under innevarande månaden och förväntas vara klar under det andra halvåret 2025. Denna vindkraftsanläggning kommer att generera tillräckligt med el för att försörja 20 000 hushåll med elektricitet under ett år.

”Polen är en mycket dynamisk marknad och vi kommer att fortsätta utveckla vår organisation och projektportfölj och därigenom bidra till att driva omställningen till förnybar energi”, säger vd Paul Stormoen.