Satellitföretaget Ovzon avser att genomföra en företrädesemission på 250 miljoner kronor. Syftet är att finansiera verksamheten framåt samt lanseringen av satelliten, Ovzon 3. Det framgår enligt ett pressmeddelande.

Ovzon har redan säkrat åtaganden om teckning och garantier på cirka 200 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär 80 procent av den planerade nyemissionen. De detaljerade villkoren för företrädesemission kommer att presenteras omkring den 13 november.

Det eventuella kapitaltillskottetet kommer att fördelas på följande sätt: Finansiering av verksamheten under 2024 och 2025 (cirka 70 procent), förstärkning av företagets rörelsekapital (cirka 20 procent) och förväntade extra kostnader för att slutföra Ovzon 3-projektet (cirka 10 procent).

Siffror för tredje kvartalet – sänker helårsprognosen

Teknikföretaget Ovzon har rapporterat minskad omsättning under det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år. Rörelseförlusten ökade även under perioden

  • Omsättningen minskade med 6,4 procent till 73 miljoner kronor (78).
  • Rörelseresultatet visade en förlust på 29 miljoner kronor (12).
  • Resultatet före skatt var en förlust på 29 miljoner kronor (2).
  • Resultatet efter skatt var en förlust på 30 miljoner kronor (2), med en förlust per aktie på 0,54 kronor (0,04).
  • Kassaflödet från löpande verksamhet var -12 miljoner kronor (1).
  • De likvida medlen uppgick till 60 miljoner kronor (349).

Företaget har justerat sin helårsprognos för försäljningen och sänkt den till minst 250 miljoner kronor, vilket är lägre än den tidigare prognosen om att försäljningen skulle vara i nivå med 2022 (357 miljoner kronor). Anledningen till justeringen är ändrade förutsättningar på grund av långa försäljningscykler för nya affärer och pågående förhandlingar som för närvarande har en lägre sannolikhet att generera betydande intäkter före utgången av 2023, enligt Ovzon.