Inom medicinteknik, specialiserat på kraniell rekonstruktion med implantat, presenterar OssDsign en rörelseförlust på 20 miljoner kronor för det andra kvartalet 2023 (-24 miljoner). Vid justering för den jämförelsestörande effekten av omvärderingen av USD-säkringen, ökade resultatförbättringen till 6,7 MSEK, motsvarande en förbättring på cirka 24 %.

Ossdsign stiger 3,4 procent till 5,46 SEK under tisdagsmorgonen.

Företagets intäkter nådde 24 miljoner kronor (12,5), med en nettoförlust på 20,3 miljoner kronor (-23,9) vilket motsvarar en tillväxt på 92 %. USA bidrog till en tillväxt på 148 %, vilket ökade USA:s andel av den globala försäljningen till 72 %. Försäljningen av OssDsign Catalyst fortsatte att öka och stod nu för 51 % av hela koncernens försäljning under det andra kvartalet. Bruttomarginalen, som nu presenteras för första gången, fortsatte att förbättras under kvartalet och nådde 77 % (68), drivet av OssDsign Catalyst.

”Sedan lanseringen av OssDsign Catalyst i USA i augusti 2021 har vi arbetat systematiskt för att bredda vår kundbas och etablera OssDsign som förstahandsvalet inom bengraftsprodukter. Vi är därför mycket nöjda med att vi, trots den korta tiden sen lanseringen, har lyckats vinna ett antal långsiktiga kontrakt med stora sjukhussystem, så kallade Integrated Delivery Networks (IDNs)”, skriver Morten Henneveld.

Henneveld fortsätter:

”Med en stabiliserad kostnadsbas blev verksamhetens operativa hävstångseffekt också tydlig under det andra kvartalet, genom att den ökade försäljningen omvandlades till ett förbättrat rörelseresultat. Detta trots våra pågående investeringar, i synnerhet i kliniska program kopplade till OssDsign Catalyst. Med den försäljningsutveckling vi har sett under de senaste kvartalen, och i linje med vår övergripande strategi, blir OssDsign alltmer ett USA-dominerat ortobiologiföretag. Denna utveckling, i kombination med ett fokus på kostnadseffektivitet, kommer fortsatt att påverka lönsamheten och rörelseresultatet positivt över tid.”