Orrön Energy som verkar inom förnybar energi rasar under onsdagsmorgonen efter att ha rapporterat ett rörelseresultat på -9,4 MEUR (1,4). Nettoomsättningen minskade till 2,3 MEUR (2,5). Produktionsprognoserna förblir oförändrade för 2023 och 2024 som planeras uppgå till 800 respektive 1 100 GWh.

Strax efter klockan 10:30 faller Orrön-aktien 12,84 procent till 6,192 SEK per aktie.

EBITDA-resultatet uppgick till -6,7 MEUR (2,0) och resultatet före skatt till -7,8 MEUR (1,4).

“Marknadsförhållandena var inte gynnsamma under tredje kvartalet 2023 där sektorn för förnybar energi stod inför fortsatt motvind, med fortsatt låga energipriser, stigande räntor och ökat inflationstryck. Elprisnivåerna i Norden var ytterligare påverkad av orimligt höga vattennivåer i vattenkraftsmagasin till följd av stormen Hans, i kombination med lägre efterfrågan under sommarmånaderna. De svaga prisnivåerna under tredje kvartalet resulterade i ett negativt nettoresultat för Bolaget, men med vår robusta finansiella kapacitet och motståndskraftiga affärsmodell har vi fortsatt en stark finansiell ställning”, kommenterar Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy och fortsätter:

“Vi uppnådde en proportionell elproduktion på 539 GWh för rapportperioden och 161 GWh under tredje kvartalet, vilket var något lägre än väntat, främst beroende på lägre vindhastigheter över Norden än väntat. Vår helårsproduktion förblir oförändrad på 800 GWh.”

Trots ett tufft marknadsklimat under det tredje kvartalet så betonar Fitzgerald långsiktigheten i Orrön Energys affärsmodell.

Jag ser många positiva triggers inom verksamheten som gör att vi kan fortsätta att skapa värde. Vår produktion kommer att öka med 40 procent med Karskruv, våra första batteriprojekt når investeringsbeslut och vi fortsätter att bygga en diversifierad pipeline av projekt, som jag är övertygad om kommer att leverera betydande värde kommande åren”, avslutar Fitzgerald sitt vd-ord.