Den kommande Riksbankens räntebesked har blivit föremål för ökad osäkerhet. Enligt en enkät utförd av SEB tror fler nu att Riksbanken kommer att höja räntan med 50 punkter, en så kallad dubbelhöjning.

SEB genomförde nyligen sin vanliga enkät bland stora svenska räntehandlare, där resultatet visade att de förväntade sig en höjning på 25 punkter från Riksbanken. Det är dock viktigt att notera att denna undersökning gjordes mellan den 19:e och 21:a juni, innan Bank of England och Norges Bank oväntat höjde sina räntor med 50 punkter förra veckan.

“De mer aggressiva signalerna från utlandet har bidragit till att nästan hälften (44 procent) av de som svarade på vår enkät i handlarrummet räknar med att Riksbanken kommer att höja räntan med 50 punkter på torsdag”, skriver SEB i sitt morgonbrev.

De senaste räntebeskeden har även påverkat marknaden, som nu prissätter en ökning på 31 punkter i juni (vilket innebär en knapp 25-procentig sannolikhet för en höjning på 50 punkter).

Både investerar- och handlarrumsenkäterna förutspår även att räntan kommer att fortsätta att stiga i september.

I båda enkäterna förutser man också att Riksbanken kommer att öka obligationsförsäljningarna till 6-7 miljarder per månad i juni, jämfört med de nuvarande 3,5 miljarderna.

Osäkerheten inför Riksbankens kommande räntebesked har alltså ökat. Den oväntade höjningen av räntorna av Bank of England och Norges Bank förra veckan har skapat en mer osäker situation på marknaden. Det återspeglas i enkäterna utförda av SEB och Handelsbanken, där fler respondenter nu förväntar sig en höjning på 50 punkter från Riksbanken. Det är tydligt att omvärldens ekonomiska utveckling och centralbankernas agerande spelar en viktig roll för bedömningen av den svenska räntepolitiken. Det återstår att se hur Riksbanken kommer att agera på torsdag och hur marknaden kommer att reagera på beskedet.