Oro för stigande elpriser i höst

Hälften av de över 1 100 personerna i åldrarna 18 till 80 år som deltog i PwC:s nya energiundersökning anser att det råder en bedräglig tystnad kring energipriserna. Undersökningen visar också att svenskarna vill se en utökad energiproduktion och stöder statligt elstöd.

Enligt Sebastian Waldenström, specialist på energiomställning vid PwC, är 49 procent av svenskarna oroliga för att energipriserna ska stiga igen under hösten och vintern 2023. Störst oro finns bland personer över 65 år, där 56 procent är oroliga.

Undersökningen visar också att det svenska folket stöder det statliga elstödet, särskilt när det gäller bidrag till hushåll. 59 procent är för elstödet medan endast 29 procent är emot det. När det kommer till stöd till företag är skillnaderna mindre, med 39 procent för och 32 procent emot. I norra Sverige överväger de som motsätter sig företagsstöd.

Waldenström påpekar att allmänheten tycks vara mindre positiv till statligt företagsstöd. Det kan tolkas på olika sätt, till exempel att det finns starkt stöd för marknadsekonomi och att företagsstöd inte känns lika relevant för den egna plånboken. Dock visar en annan aktuell undersökning att energipriserna har en stor påverkan på företagens utveckling och därmed också på löneutvecklingen.

När det kommer till att lösa energiutmaningarna är det framförallt en utökad energiproduktion som efterfrågas, enligt 71 procent av respondenterna. Bland männen svarar hela 80 procent detsamma. Det finns också betydande geografiska skillnader, där exempelvis 81 procent av Malmöborna vill se en utbyggnad, medan endast 59 procent av respondenterna i norr håller med. Waldenström tror att detta är en effekt av utbyggnaden av vatten- och vindkraft i norra Sverige, vilket leder till lägre stöd för ytterligare utbyggnad där.

Respondenterna har också rangordnat sina egna insatser för att spara energi. Här är lägre uppvärmning det högst rankade, följt av minskad användning av elprodukter och lägre konsumtion.

Åtgärder till följd av elkostnaderna (topp tre)
Dragit ner på värmen 36 procent
Minskat användningen av elprodukter i hemmet 35 procent
Dragit ner på min konsumtion 31 procent

– Det är så klart villaägarna som har varit mest aktiva med att skruva ner värmen, vilket 54 procent anger. Historiskt har det varit en sanning att efterfrågan på el inte påverkas av priset. Det stämmer uppenbarligen inte längre, säger Sebastian Waldenström.