Investmentbolaget Öresund har förvärvat nästan 2,3 miljoner aktier i fastighetsbolaget Neobo, enligt ägardatabasen Holdings. Denna transaktion innebär att Öresund nu äger cirka 1,6 procent av Neobo och rankar som den 12:e största ägaren i fastighetsbolaget.

Förutom Neobo har Öresund även tagit en mindre ägarandel i fastighetsbolaget SBB, med nästan 79 000 aktier värda 0,4 miljoner kronor. Detta är dock en betydligt mindre investering jämfört med Öresunds totala portfölj, som är värderad till 3,6 miljarder kronor.

Öresund har samtidigt ökat sin ägarandel i sitt befintliga fastighetsinnehav, Stenhus Fastigheter. Stenhus är Öresunds tredje största innehav, värt nästan 300 miljoner kronor.

Öresunds tio största innehav

Aktie Antal Marknadsvärde, Mkr Andel,%
Bilia 9 860 000 1 028 23,3
Scandi Standard 10 100 000 525 11,9
Stenhus Fastigheter 33 016 084 293 6,7
Bahnhof 7 690 005 279 6,3
SEB 2 100 000 267 6,1
BioArctic 850 000 265 6
Handelsbanken 2 000 000 183 4,1
Ovzon 6 763 985 133 3
Catena Media 5 700 000 121 2,7
Tele2 1 500 000 116 2,6