Urb-it, logistikföretag som tillhandahåller tjänster för paketleveranser, aviserade vid midnatt att styrelseordföranden tillika storägaren, Lage Jonason, lämnar styrelseposten. Samtidigt kallar Urb-it till en extra bolagsstämma för att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission uppgående till 196 MSEK, där Ikeasfärens investmentbolag Ingka har åtagit sig att teckna aktier för drygt 50 MSEK. 

Urb-it uppger i pressmeddelandet att styrelseavhoppet från Lage Jonason grundar sig i personliga skäl. Samtidigt har Dagens Industri tidigare meddelat att Lage har skulder hos kronofogden och klädkedjan Indiska, där hans dotter Karin Lindahl är vd, hotas med vräkningar.

Teckningskursen i emissionen uppgår till 0,1 öre per aktie. Förutom Ingka så har Adrigo Asset Management samt andra institutionella investerare och delar av Bolagets styrelse och ledning åtagit sig att teckna aktier. Teckningsavsikter har även erhållits från Skandia och Fiducian Group Ltd. De som inte tecknar aktier i emissionen kommer att bli utspädda med cirka 89 procent.

– Vi är glada över stödet från befintliga aktieägare och nya investerare i att stärka Urb-its finansiella ställning. Genomförandet av företrädesemissionen sätter Urb-it i en attraktiv position och vi har infrastrukturen på plats för att fortsätta att skala vår verksamhet. Vi har nu säkrat den behövliga finansieringen för att fortsätta att exekvera på vår strategi och nå lönsamhet. Vi är verksamma i en marknad som gynnas av starka makrotrender och vi har visat på styrkan i Urb-it genom en förbättrad lönsamhet på leveransnivå och stärkta marginaler, säger Kevin Kviblad, vd i Urb-it.

Urb-its aktie stängde tisdagens handel på 0,166 öre per aktie. Totalt har aktien rasat drygt 96 procent i år vilket bland annat grundar sig i större avyttringar av Lage Jonason.