OptiCept Technologies har idag ingått ett partnerskap med One Flora Group i Nederländerna. Under 2023 kommer kommersiella tester genomföras med OptiBoost för behandling av snittblommor för bolagets slutkunder. Utöver detta kommer OptiCept öppna ett kontor och mindre testcenter i anslutning till One Flora Groups faciliteter i Aalsmeer.

One Flora Group, som är ett av de största bolagen inom blomsterindustrin, kommer installera ett OptiBoost system för behandling av snittblommor vid deras anläggning i Aalsmeer, Nederländerna. Initialt kommer kommersiella tester genomföras med utvalda kunder inom detaljhandeln.

Vi ser stor potential i samarbetet med One Flora Group, vi delar många värderingar vad gäller hållbarhet och teknologisk utveckling och ser mycket bra utvecklingsmöjligheter. Att vi etablerar oss med närvaro i Aalsmeer och Nederländerna är också ett viktigt strategisk steg”, säger Thomas Lundqvist, VD, OptiCept Technologies.

One Flora Group bildades i nuvarande form 2022 genom en sammanslagning av Groenland och L&M Group. Koncernen består av 16 bolag som täcker in hela kedjan från odlare, distribution, logistik, grossister och återförsäljare. Totalt odlar man årligen 1,6 miljarder snittblommor, 26 miljoner plantor och hade 2022 en omsättning om 400 miljoner Euro.

Vi tror starkt på samarbete och att växa tillsammans. One Flora Groups ambition är att skapa nästa nivå av blomsterodling och vi tror att detta samarbete kan vara ytterligare ett steg i rätt riktning. Vi är glada över att arbeta med OptiBoost och utforska vad vi kan uppnå för att förbättra kvalitet och hållbarhet. Det kan vara mycket intressant för både våra detaljhandelskunder och för våra blomsterleverantörer”, säger Sven Aertssen, Managing Director Flowers, One Flora Group.

Aalsmeer är navet för den Europeiska blomsterhandeln med många av världens främsta aktörer på plats. Utöver behandlingar för One Flora Group kommer OptiBoost-enheten även kunna nyttjas för andra externa kunder, dessutom upprättas ett testcenter med närhet till nederländska marknaden och ett kontor för kundbesök.