Det på NGM SME noterade Onoterat AB (publ), kunde i fredags, den sista dagen på bolagets brutna räkenskapsår glädja aktiemarknaden med att ett bud lagts på ett av deras portföljbolag. Onoterats portföljbolag Goodbye Kansas Holding AB (publ) har erhållit ett aktiebud om högst 50,3 miljoner aktier från Bublar Group AB (publ).

Bublar är noterat på Nasdaq First North och bjuder högst 50,3 miljoner aktier för hela Goodbye Kansas, vilket ger ett indikativt värde på 171,75 miljoner kronor. Onoterat, som äger 2,76% av kapital och rösterna i Goodbye Kansas skulle då få kvittera hem 4,76 Mkr. Det är mer än halva Onoterats börsvärde i dag, vilket gör att resten av portföljen har en synnerligen styvmoderlig värdering hos aktiemarknaden. Sannolikt är det istället så att denna inte känner till tillräckligt om Onoterat, dess verksamhet och dess portföljbolag, för att kunna åsätta aktien ett mer korrekt värde.

Onoterat AB (publ) styrelse kommer att utvärdera det aktuella budet, med hänsyn till dess komplexitet i transaktionsstrukturen.

“Generellt är samgåendet mellan Bublar och Goodbye Kansas logiskt, och det nya bolaget och dess helhetserbjudande att bli ett världsledande tjänstebolag inom VR/AR, VFX animation och specialeffekter likt noterade Keywords Studio och Sumo Digital på London Stock Exchange (AIM)” säger Lars-Erik Bratt, vd för Onoterat.