Forskningsföretaget Oncopeptides har fått en positiv bedömning från CHMP, en expertkommitté inom den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, angående utökad användning av cancerläkemedlet Pepaxti. I skrivande stund är aktien som handlas på Stockholmsbörsen upp 16,50 procent.

”I sitt yttrande rekommenderar CHMP att användningen av Pepaxti kan utökas till tidigare behandlingslinjer och även godkännas för perifer administration, vilket innebär administrering av behandling genom perifera istället för centrala vener, ett mindre invasivt sätt att administrera läkemedel”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Rekommendationen, som grundas på resultat från Ocean-studien, avser användning av Pepaxti som tredje behandlingslinje jämfört med tidigare som fjärde behandlingslinje.

– Medan vi är övertygade om att vårt läkemedel bäst tjänar patienter i senare behandlingslinjer, där det otillfredsställda behovet är som störst och våra chanser att få ett pris som återspeglar vår innovation är som högst, kommer vi nu noga utvärdera CHMP:s utlåtande och nästa steg, alltid med värdet för patienter och våra aktieägare som högsta prioriteteter, kommenterar vd Sofia Heigis.

Pepaxti används för att behandla vuxna patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom (RRMM).

Nu väntar slutligt godkännande från EU-kommissionen, som normalt fattar beslut i enlighet med expertkommitténs utlåtande.