Tessin Nordic Holding AB (publ) med nuvarande firma Effnetplattformen AB (publ), och Effnetplattformen Holding AB (publ) har ansökt om och erhållit ett villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North Growth Market. Det framgår av ett pressmeddelande. Effnetplattformen ingår i Finanstids koncept Veckans Aktie och bolagets aktie ökar med runt 7 % under onsdagen.

Nasdaq Stockholms godkännande är villkorat av att bolagen offentliggör en bolagsbeskrivning, uppfyller spridningskravet, uppdaterar sina hemsidor i enlighet med regelverket samt att inga nya väsentliga händelser inträffar i bolagen som kan föranleda en annan bedömning av Nasdaq Stockholm.

Slutligt beslut om förvärv av Tessin Nordic AB (publ) samt utdelning av aktierna i Effnetplattformen Holding AB (publ) till Effnetplattformens nuvarande aktieägare planeras fattas på årsstämman i Effnetplattformen AB (publ) den 21 maj 2021. För ytterligare information vänligen se kallelse till årsstämman vilken publicerades den 20 april 2021.

Viktiga datum
21 maj 2021: Preliminär sista dag för handel i Effnetplattformen AB (publ) med rätt att erhålla aktier i Effnetplattformen AB (publ).

24 maj 2021: Preliminär första dag för handel utan rätt till aktier i Effnetplattformen Holding AB (publ) och tillika första dag för handel i Tessin Nordic Holding AB (publ).

28 maj 2021: Preliminär första dag för handel med aktier i Effnetplattformen Holding AB (publ).

Bolagsbeskrivningar för respektive bolag avses publiceras i god tid före årsstämman den 21 maj 2021.