Safello Group AB, ett ledande bolag inom kryptovalutahandel, har nyligen publicerat en omvänd vinstvarning till följd av en betydande förbättring i företagets ekonomiska resultat. Under det första kvartalet 2024 rapporterade företaget en preliminär positiv EBITDA (resultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar) på 4,7 miljoner SEK, vilket innebär en ökning med hela 224 procent jämfört med samma period föregående år. Jämfört med det fjärde kvartalet 2023 är ökningen ännu mer anmärkningsvärd, hela 4500 procent.

Safello rapporterar även ett preliminärt rörelseresultat på 4,7 miljoner SEK för perioden, vilket är en ökning med 58 procent jämfört med första kvartalet 2023, och 103 procent jämfört med sista kvartalet 2023. Det framgår av ett pressmeddelande. Aktien handlades under onsdagen omkring 25 procent högre än gårdagens stängning. 

Bakgrund till resultatsuccén

Den primära drivkraften bakom denna framstående resultatförbättring är en ökad intäkt från avgifter kopplade till uttag och transaktioner av kryptovaluta. Dessa intäkter har gynnats av den starka prisutvecklingen på Bitcoin samt andra kryptovalutor under kvartalet. Det första kvartalet är traditionellt ett starkt kvartal för kryptomarknaden, påverkat av säsongsvariationer. Detta mönster stärktes ytterligare under 2024, vilket resulterade i de exceptionellt höga siffrorna.

Det är värt att notera att Safellos resultat är direkt kopplat till rådande marknadsläge för kryptotillgångar, vilket också innebär att resultatet kan variera betydligt mellan olika kvartal. Denna osäkerhet och volatilitet är något som investerare bör vara medvetna om.

Stabil nettoomsättning som grund för tillväxt

Förutom imponerande siffror för EBITDA och rörelseresultat, rapporterar Safello även en stark ökning i nettoomsättning. Under första kvartalet 2024 uppgick denna till preliminärt cirka 193,1 miljoner SEK, vilket är en ökning med 40 procent jämfört med samma period förra året och 12 procent jämfört med det fjärde kvartalet 2023.

Denna omvända vinstvarning från Safello är inte bara en indikation på ett framgångsrikt kvartal utan signalerar även en robust framtid för företaget, med förutsättningar för att fortsätta växa och utvecklas inom den dynamiska och alltjämt expanderande kryptomarknaden.