Omvänd huvudskuldra är en prisformation inom teknisk analys och används för att förutsäga prisrörelser på exempelvis en aktie, ett index eller valutapar. Prisformationen anses vara en trendvändande formation och uppstår vanligtvis i slutet av en nedåtgående trend. Motsatsen till en omvänd huvudskuldra är den traditionella huvudskuldran som istället indikerar att en uppåtgående trend börjar lida mot sitt slut.

Innan vi går in på prisformationens struktur kan vi titta närmare på ett exempel där den effektuerades. I bilden nedan presenteras Nvidias (NVDA) i dagsgrafen under cirka ett års tid.

(Klickbar bild)

Omvänd huvudskuldra i Nvidia (NVDA)
Omvänd huvudskuldra i Nvidia (NVDA)

Struktur för omvänd huvudskuldra

En omvänd huvudskuldra uppstår vanligtvis efter en längre nedåtgående trend och anses enligt tekniska analytiker som en bottenformation, vilket är en indikation på att den negativa trenden planas ut under en viss tid för att sedan föda en ny uppåtgående trend. Prisformationen går att identifiera ur ett långsiktigt perspektiv, exempelvis över ett år men även ur kortsiktigare perspektiv, exempelvis i intradag.

Den omvända huvudskuldran består totalt av tre signifikanta bottennoteringar, där den mittersta noteringen (huvudet) måste vara lägre än de två andra på varje sida (skuldrorna). Djupet av den högra skuldran tenderar att nå liknande nivåer som den vänstra skuldran, men det kan avvika både genom en mindre djup botten men också en djupare botten. Prisformationen förkastas om bottennoteringen för en utav de två skuldrorna blir djupare i relation till huvudet. Formationen indikerar en potentiell trendvändning och signalerar att priset kan komma att stiga efter att ha nått botten.

För att identifiera en omvänd huvudskuldra måste man oftast övervaka prisutvecklingen på den underliggande tillgången under en längre period för att lyckas identifiera karaktären som beskrivs ovan. När formationen har identifierats kan det vara viktigt att vänta på att priset bryter igenom nacklinjen som utgör motstånd på uppsidan med tilltagande volym. Nacklinjen bildas av prisformationens toppar, och kan ha olika utseenden, exempelvis horisontell, negativ samt positiv lutning.

Kan generera falska signaler

När en omvänd huvudskuldra uppstår, är det viktigt att vara medveten om att det inte alltid betyder att priset kommer att vända uppåt. Andra faktorer, såsom marknadsvolatilitet och ekonomiska händelser, kan också påverka prisutvecklingen. Det är också viktigt att komplettera analysen med andra tekniska analysverktyg och följa andra relevanta marknadsindikatorer för att bekräfta formationens trovärdighet.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att teknisk analys inte alltid är helt tillförlitlig och att prisformationer kan vara falska signaler. Det är viktigt att utvärdera informationen på marknaden noggrant och använda andra analytiska verktyg och strategier för att minska risken vid investeringsbeslut.

Handel med aktier och andra finansiella instrument är förenat med risker och kan medföra betydande förluster. Det finns risk för att man förlorar större delar eller hela sitt investerade kapitalet.