Kanske har ingen fond genomgått så många förändringar under de senaste två veckorna som United States Oil Fund (USO) har gjort.

Det som började som en ganska enkel produkt som var utformad för att spåra utvecklingen av priset på WTI i form av det närmaste futurekontrakt för olja har utvecklats till en pyttipanna av flera produkter och utgångsdatum så långt bort som ett år.

I april gav USO en 100 procentig exponering för det terminskontrakt på WTI som förföll i maj 2020. Det är det kontrakt som kort sjönk till – 40 dollar per fat. Fonden tog allvarliga förluster och behövde göra en omvänd split med villkoren 1: 8 för att bara hålla sig flytande.

Fonden rullade över sina innehav i juni, men i väntan på att samma sak skulle kunna hända igen med junikontraktet tillkännagav det att USO skulle expanderade och börja köpa till längre daterade oljefutures. När USO flyttade ut från majkontrakt tog det upp positioner i juni, juli och augusti, medan det enbart hade flyttat in i junikontrakt under det gamla mandatet.

På grund av sin önskan att gå in i längre daterade futurekontrakt steg rullningskostnaderna och olika exponeringar fick USO att gå från att vara kopplad till det kortsiktiga oljepriset. Men det räckte inte.

Förvaltarna för USO sade då att de skulle komma att köpa kontrakt med löptider så långt fram som ett år framöver för att ytterligare sprida risk och lägga till likviditet. Sedan igår ser USO: s portfölj ut så här:

 Och trots alla dessa förändringar tar USO nu ett steg längre. USO har tidigare investerats fullt ut i bara WTI-råoljekontrakt, men det håller på att förändras. I den senaste prospektuppdateringen kan vi läsa:

Det här kan vara lite svårt att läsa så låt mig lyfta fram de viktiga delerna. “USO, förutom att investera i Benchmark Oil Futures Contract, kan också försöka uppnå sitt investeringsmål genom att främst investera i andra futuresavtal för Light, Sweet Crude, andra typer av råolja, värmeolja, bensin, naturgas och andra petroleumbaserade bränslen … “

I grund och botten kan USO investera i allt som kan läggas i ett fat – WTI, Brent, bensin, naturgas. USO är inte längre ett rent råoljespel. Det har blivit ett spel på hela energikvartsektorn.