För att fånga upp det ökade intresset för Ironhand på den amerikanska marknaden ökar vi vår närvaro och intensifierar de lokala aktiviteterna tillsammans med våra partners.

Sedan början av året har vi börjat få fler förfrågningar från amerikanska företag inom olika branschsegment där det finns handintensiva arbetsuppgifter. För att stödja våra partners i att visa fördelarna med att använda Ironhand för att minska risken för att utveckla förslitningsskador, har vårt sälj- och marknadsföringsteam tillbringat mycket tid i USA på gemensamma kundmöten och tester.

För att fullt ut kunna ta vara på affärspotentialen har vi tillsatt en regional försäljningschef för Nordamerika. Den regionala försäljningschefen är baserad i USA och kommer att säkerställa att vi kan stödja våra partners med djup kunskap om Ironhand och hjälpa dem att säkra affärsmöjligheter. Den regionala försäljningschefen har redan varit involverad i att sätta upp nya tester, deltagit på mässor tillsammans med våra partners och börjat kontakta nya potentiella kunder.

I slutet av april kommer Bioservo att delta som sponsorer på WearRAcon i Arizona, en årlig konferens anordnad av Wearable Robotics Association, som lockar deltagare från hela världen för att höra om de senaste innovationerna inom bärbar robotteknik. Under konferensen kommer Bioservo att hålla två presentationer, en tillsammans med General Motors om deras fälttester, och en om den senaste utvecklingen av Ironhand med exempelvis digitala ergonomiska riskbedömningar.

”Många företag i USA står inför utmaningar på grund av krävande arbetsmiljöer. Dessa utmaningar består inte bara i handrelaterad utmattning och förslitningsskador, utan också att kunna rekrytera arbetare och få dem att vilja stanna kvar på jobbet när arbetsmiljön är så krävande.” Säger Petter Bäckgren, vd på Bioservo. “Genom att använda Ironhand förbättrar vi arbetsmiljön och gör arbetsuppgifterna mindre krävande.”