Under 2022 har inkassobranschen upplevt en betydande ökning av inkassoärenden enligt branschstatistik från Svensk Inkasso. Samtidigt som antalet individer med skulder minskade något, skickades 9,8 miljoner nya inkassoärenden under året, vilket innebar en ökning på ungefär 10 % jämfört med året innan.

En intressant observation är den ökande andelen företagsrelaterade ärenden, som ökade från 4,6 % under 2020 till 14,2 % under 2022. Med den ökande mängden konkurser är det sannolikt att antalet företagsärenden kommer att öka ännu mer under hösten 2023. Bara under juli detta år ökade antalet konkurser med 49 % jämfört med samma period föregående år. Därför är det troligt att företag kommer att börja noggrant övervaka sina kunders ekonomiska hälsa.

En positiv trend inom inkassobranschen är den stabila skuldvolymen, som ligger på ungefär 108 miljarder kronor. Trots ökningen av antalet inkassoärenden har den totala skuldsituationen inte förändrats mycket. Detta kan indikera att de som hamnar i inkasso har fler ärenden än tidigare, men med mindre skuldbelopp. Detta kan också ge fler människor och företag möjlighet att hantera sina skulder tidigt, vilket gynnar den ekonomiska stabiliteten och välfärden.

Det är även positivt att notera att antalet betalningsförelägganden och utmätningar minskade under 2022. Detta kan tolkas som att de med skulder är mer benägna att betala. Det kan också antyda att inkassobranschen nu arbetar närmare och mer anpassat med gäldenärerna genom samarbete och dialog, för att undvika mer påfrestande åtgärder. Det är något som vi på Sergel har lagt stor vikt vid under de senaste åren.

Inför hösten förväntas det att sena betalningar kommer att öka, särskilt med tanke på förutsägelser om stigande räntor och hög inflation på marknaden. Företagens fokus på att få betalt kommer att bli ännu viktigare, vilket gör valet av en lämplig inkassopartner avgörande. Att samarbeta med rätt inkassopartner kommer att göra stor skillnad. Vid förfall av obetalda fakturor är snabb kontakt med kunden viktigt. Hos Sergel har vi utvecklat en effektiv process där vi agerar i ett tidigt skede. Genom att balansera kundvård, skuldnivåer och kundens betalningsförmåga hjälper vi till att hantera obetalda fakturor på ett effektivt sätt. Med vår erfarenhet och dedikerade team kan företag vara trygga med att vi tar hand om deras kravhantering och arbetar för att skydda deras intressen.