Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder

Öhmankoncernen, känd som grundare och största ägare av Nordnet samt ägare av Öhman Fonder, har blivit huvudägare i Lannebo Fonder. Denna affär markerar skapandet av Nordens största fristående fondaktör, vilket representerar en betydande utveckling inom den nordiska finanssektorn. Det framgår av ett pressmeddelande.

Lannebo Fonder, grundat av Johan Lannebo, har haft en stark närvaro på den svenska fondmarknaden. Efter affären kommer grundarna och anställda att fortsätta vara delägare, och Johan Lannebo är föreslagen som styrelseledamot. Denna överenskommelse är dock under förutsättning av godkännande från såväl Finansinspektionen som Konkurrensverket.

Både Lannebo Fonder och Öhman Fonder har gjort sig kända för sin framgångsrika förvaltning och har upprepade gånger blivit utsedda till årets fondbolag i Sverige. De delar en företagskultur präglad av entreprenörskap och närhet till kunder, samt ett starkt fokus på hållbarhet och aktiv ägarstyrning. Deras sammanslagning förväntas ytterligare stärka deras position på marknaden.

Affären betyder inte bara en utökning av Öhmans ägande, utan även större resurser för att utveckla kunderbjudandet till både direktkunder och de som nås via distributörer. Öhman Fonder och Lannebo Fonder förvaltar tillsammans över 215 miljarder kronor, vilket innebär en avsevärd utökning av deras marknadsinverkan.

Johan Malm, vd för Öhmankoncernen, betonar Lannebo Fondens imponerande resultat och ser affären som ett naturligt steg för båda parter. Johan Lannebo, medgrundare av Lannebo Fonder, uttrycker entusiasm över att vara en del av denna nya utveckling och ser potentialen i att lära från varandra för att skapa ett starkare alternativ på den svenska fondmarknaden.