Beslutet är att Volvo Lastvagnar och Jiangling Motors Co., Ltd inte kommer att genomföra det tidigare tillkännagivna förvärvet av JMC Heavy Duty Vehicle Co., Ltd, inklusive dess fabrik i Taiyuan, Shanxi-provinsen i Kina.

Volvo planerar att fortsätta leverera lastbilar till kunder i Kina. Volvo skulle ha förvärvat JMC Heavy Duty Vehicle, ett dotterbolag till Jiangling Motors, för cirka 1,1 miljarder kronor, en affär som offentliggjordes i augusti 2021. Affären var beroende av uppfyllande av vanliga krav, inklusive godkännande från myndigheterna.

– Volvo Lastvagnar har en lång historia av framgångsrik affärsverksamhet i Kina. Vi har stora möjligheter på den kinesiska marknaden och vi kommer att fortsätta arbetet med att utveckla vår närvaro. Vår långsiktiga ambition är att få vår affär att växa och fortsätta leverera våra högkvalitativa lastbilar till kunder i Kina, tillsammans med våra återförsäljare i landet, säger Roger Alm, vd Volvo Lastvagnar.