Region Västerbotten har gjort en polisanmälan i samband med misstänkta oegentligheter i deras aktiva kapitalförvaltning, efter att ha upptäckt potentiella fel i en visselblåsarundersökning. Peter Rönnholm, regionens ekonomidirektör, har framhållit att de nuvarande uppgifterna pekar på möjliga fel, vilket har lett till att polisen nu utreder situationen. Samtidigt har regionen infört sekretess kring ärendet för att inte äventyra polisutredningen.

Som en försiktighetsåtgärd har regionen stängt all extern åtkomst till sin kapitalförvaltning. Rönnholm berättar att de har genomfört en intern granskning av kapitalförvaltningen och tagit hjälp från en bank för att granska sina innehav och placeringar. Regionen har också samarbetat med brottsbekämpande myndigheter och försett dem med information efter att ha mottagit ett tips om ärendet.

För tillfället hanteras kapitalförvaltningen av ekonomidirektören med stöd från en större bank. Rönnholm påpekar att det har upptäckts svagheter i regionens metod för att bedriva avancerad kapitalförvaltning och betonar vikten av att hantera skattemedel på ett säkert sätt. Därför planerar regionen att övergå till en mer traditionell, diskretionär kapitalförvaltning genom en större bank, och det nästa steget är att upphandla denna tjänst.

– Vi kunde tidigt under den interna hanteringen av ärendet konstatera att det finns svagheter i att själva bedriva avancerad kapitalförvaltning. Det är viktigt att hantera skattepengar på ett så säkert sätt som möjligt därför arbetar vi för att avveckla upplägget med en aktiv kapitalförvaltning och gå över till diskretionär (traditionell) kapitalförvaltning hos en större bank. Nästa steg blir att vi upphandlar denna tjänst, säger Peter Rönnholm i ett pressmeddelande.