Fintech-företaget Oxceed kan se tillbaka på ett framgångsrikt år 2022 med en ARR-tillväxt på 74 procent, god omsättning och flera nya funktioner. Bakom deras framgång ligger lyckade partnerskap, en stark ambition att alltid ligga i framkant och en produkt som ligger rätt i tiden.

– Allt fler företag vill bort från att sköta den finansiella rapporteringen i Excel, framförallt för att minimera risken för fel, men också för att det är enkelt och sparar tid, säger Elif Schmidt, VD för Oxceed.

Oxceed erbjuder en molntjänst som ger företag en tydlig överblick av sin ekonomi i realtid genom att koppla sitt bokföringssystem med Oxceeds tjänst. Under året har bolaget lagt extra fokus på att utveckla och förbättra sina lösningar för företag, koncerner och redovisningsbyråer. Det inkluderar mer avancerade funktioner för koncernrapportering, projektbudgetering och nyckeltal, samt ett bredare erbjudande för redovisningsbyråer. Detta tillsammans med ett ökat behov av effektivare rapportering har gjort att 2022 kan summeras som ett av de bästa åren i bolagets historia.

– Vi är glada över att arbetet som vi har lagt ned på att förbättra våra tjänster har tagits emot så positivt. Det är tydligt att intresset från företag, som vill automatisera sin rapportering, spara tid i den finansiella uppföljningen och enkelt kunna bevaka sina nyckeltal, har ökat. Samtidigt ser vi också att vår churn har minskat stadigt, vilket är ett tecken på allt nöjdare kunder, säger Elif Schmidt och fortsätter:

– Vår lösning behövs inte bara när det går bra, utan minst lika mycket när det går sämre för ekonomin. Då blir det extra kritiskt att snabbt kunna se avvikelser och på så sätt få möjlighet att agera snabbt.

Fortsatt satsning på tillväxt och rekrytering

Under 2022 har Oxceed lyckats förstärka sina partnerskap, däribland med redovisningsbyrån Grant Thornton, som använder deras lösning som ett centralt verktyg i sin rapportering och rådgivning till kunder. Företaget är också en integrerad del av SEB:s erbjudande för företag, vilket gör det enkelt för kunderna att använda Oxceeds tjänst “Finansiell överblick” i Business Arena.

Efter ett framgångsrikt år, fortsätter Oxceed att satsa på tillväxt och rekryteringar för att fortsätta utveckla sina erbjudanden och stärka teamet.

– Vår målsättning framöver är glasklar, vi ska bibehålla samma tillväxttakt som vi haft tidigare. Det kommer att bli ett spännande år, avslutar Elif Schmidt.