Viaplay har idag nått en ny bottenkurs på 44,20 kronor. Detta markerar en försämring jämfört med den tidigare bottennoteringen den 26 juni i år, då aktien låg på 57,15 kronor. Dagens kursfall kommer som en direkt följd av att bolaget har beslutat att avstå från att ge en helårsprognos.

Enligt Viaplay är beslutet att dra tillbaka målen för 2023 en konsekvens av en översyn som har genomförts och återspeglar en betydligt svagare förväntad försäljnings- och resultatutveckling, särskilt för de nordiska verksamheterna. Detta kan till stor del tillskrivas ökade fasta innehållskostnader som inte kompenseras tillräckligt av intäktsökningar eller kostnadsbesparingar, enligt dagens pressmeddelande från Viaplay.

Vid 09:30 hade aktien sjunkit med 25,5 procent till 47,32 kronor. Sedan början av året har aktien minskat med 76,1 procent och jämfört med samma tidpunkt förra året är förändringen en nedgång på 79,8 procent.

Med dagens nedgång hamnar Viaplays aktie på en andra plats på en lista över de 30 sämsta kursdagarna (stängningskursen) sedan bolaget gick in på börsen den 28 mars 2019. Toppnoteringen på listan är den 5 juni i år, då bolaget sänkte sin prognos för 2023 och meddelade en förändring av verkställande direktör.