I en betydande utveckling för svenskt näringsliv har Europeiska Investeringsfonden (EIF) ingått ett samarbete med den svenska SME-långivaren DBT Capital AB. Genom detta partnerskap kommer upp till 285 miljoner SEK att bli tillgängliga för finansiering av svenska företag som fokuserar på hållbarhet, digitalisering och innovation.

EIF och DBT – ett kraftfullt samarbete

Europeiska Investeringsfonden har tecknat en garantiöverenskommelse värd 114 miljoner SEK med DBT Capital. Denna överenskommelse är en del av EIF:s bredare satsning på att stödja små och medelstora företag (SME) i Europa, med särskilt fokus på de som bidrar till innovation, digital transformation och hållbara lösningar.

Målet att stödja innovation och hållbarhet

DBT:s engagemang i detta avtal understryker företagets fokus på att stödja snabbväxande SME-företag och små mid-cap-bolag. Specifikt kommer utlåningen att inriktas på företag som behöver investera i nya teknologier och hållbara lösningar, vilket är avgörande för att säkra långsiktig tillväxt och konkurrenskraft.

Backas upp av EU:s InvestEU-program

EIF-affären stöds av Europeiska unionens InvestEU-program, som syftar till att mobilisera investeringar i hela EU för att skapa jobb och främja hållbar tillväxt. Detta program spelar en central roll i att tillhandahålla de finansiella verktyg och resurser som krävs för att tackla några av de största utmaningarna som europeiska företag står inför idag.

En viktig milstolpe för DBT

DBT:s VD, Alexis Kopylov, uttryckte stolthet över att återigen få stöd av EIF i en tid då finansieringsbehovet är stort bland SME-företag i Sverige. Han betonade att detta partnerskap kommer att göra det möjligt för DBT att stödja ännu fler företag som arbetar med hållbarhet, digitalisering och innovation. Sedan 2017 har DBT utlånat mer än 3 miljarder SEK till över 300 svenska SME-företag, vilket visar på företagets betydande inverkan på den svenska marknaden.

Framtiden ser ljus ut

Marjut Falkstedt, EIF:s verkställande direktör, bekräftade organisationens engagemang för att fortsätta stödja DBT under InvestEU-programmet. Falkstedt lyfte fram DBT:s unika position på den svenska marknaden och deras förmåga att nå ut till SME-segmentet som särskilt värdefullt i EIF:s strävan att stödja europeiska företag.

Detta nya samarbete mellan EIF och DBT symboliserar en viktig framsteg för att stödja innovation och hållbar utveckling bland svenska företag. Genom att tillhandahålla nödvändig finansiering hoppas båda organisationerna kunna bidra till en mer hållbar och innovativ framtid för Sverige och Europa.