Idag introducerar Initiativet Bygga i Tid, i samarbete med Byggföretagen och Fastighetsägarna, det Nationella Indexet för Tidslängder – en ny årlig utvärdering av processerna kring detaljplanering och bygglov i ungefär 50 olika kommuner. Rapporten lyfter fram betydande variationer och betonar vikten av effektiva tillvägagångssätt. Årets vinnare av det Nationella Indexet för Tidslängder 2023 inkluderar Trosa, Kalmar och Gävle.

Det Nationella Indexet för Tidslängder är pionjären inom att kartlägga kommunernas rutiner när det gäller planering av detaljer och utfärdande av byggtillstånd. Rapporten pekar på påfallande dispariteter mellan olika kommuner och på behovet av öppenhet samt standardiserad information för att kunna mäta, jämföra och förbättra processerna.

– Långa tidsåtgångar ökar kostnaderna för byggande av bostäder. Genom att mäta och konsekvent utvärdera effektiviteten i processerna kring detaljplanering och byggtillstånd kan kommunerna identifiera områden för förbättring och skapa möjligheter för ökad bostadsproduktion. Undersökningen påvisar att det är möjligt att fullfölja processen från idé till första spadtag på strax över två år, konstaterar ordförande för Initiativet Bygga i Tid, Nancy Mattsson.

Medelvärdet för kommunerna i undersökningen ligger på 60 av 100 möjliga poäng. Trosa kommun tar hem förstaplatsen i kategorin för små kommuner med en poäng på 86. Kalmar placerar sig högst i kategorin för medelstora kommuner med 77, medan Gävle dominerar kategorin för stora kommuner med en poäng på 75 av 100.

– En betydande framgångsfaktor för de kommuner som presterar bäst är att de har etablerade strategier för att förbättra sitt arbete. Hur arbetsprocesserna organiseras och hur mycket betydelse kommunledningen ger åt effektiva rutiner spelar roll. Det är även viktigt att staten underlättar genom att införa lagstiftning som minskar behovet av tidskrävande utredningar och överklaganden, framhåller Anna Broman, expert inom bostadspolitik på Byggföretagen.

Det Nationella Indexet för Tidslängder omfattar en sammanvägning av variabler som relaterar till tidsåtgång, resurseffektivitet, servicenivå, produktionshastighet och kommunal tillväxt. Fokus ligger på att mäta tidsåtgången i processerna kring detaljplanering och byggtillstånd, eftersom långa tidsåtgångar hindrar bostadsbyggande och påverkar samhällsutvecklingen som helhet.

– Flera av de faktorer som har bidragit till den markanta nedgången i bostadsbyggande är svåra att påverka för företag som investerar i nya bostäder och för kunder som ska efterfråga dessa. Det Nationella Indexet för Tidslängder indikerar att det finns utrymme för att minska tidsåtgångarna och därigenom underlätta budgeteringen. Det är en möjlighet som bör utnyttjas, betonar Martin Lindvall, chef för samhällspolitik på Fastighetsägarna Sverige.