Under första halvåret av 2023 har en påtaglig förändring skett i byggsektorn när det kommer till påbörjade lägenheter. Enligt preliminär statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) har cirka 14 550 nya lägenheter påbörjats, vilket utgör en avsevärd minskning med cirka 57 procent jämfört med samma period föregående år då antalet var hela 33 805 påbörjade lägenheter.

Stor del av nybyggen blir hyresrätter

En närmare granskning av statistiken visar att av de påbörjade lägenheterna är omkring 3 500 av dem i småhus. Denna siffra markerar en nedgång med 53 procent jämfört med första halvåret 2022. När det gäller flerbostadshus har ungefär 11 050 lägenheter påbörjats, vilket representerar en drastisk minskning med 58 procent jämfört med föregående år. Intressant är att av lägenheterna i flerbostadshus är hela 71 procent preliminärt avsedda som hyresrätter.

En aspekt som också bör uppmärksammas är den påbörjade ombyggnaden av befintliga strukturer. Under den aktuella perioden har ombyggnad bidragit med ytterligare 2 500 lägenheter. Denna siffra kan jämföras med det motsvarande tillskottet på 1 441 lägenheter under första halvåret av 2022.

påbörjade
Nybyggandet är nere på nivåer som efter finanskrisen 2008. Källa: SCB

Hela byggbranschen skakar av de nya ekonomiska förutsättningarna

Det är värt att notera att siffrorna för 2023 har justerats med en ökning på 15 procent för nybyggnad. Denna justering är ett resultat av en eftersläpning i rapporteringen för motsvarande period under de senaste åren. Siffrorna för ombyggnad har också justerats, denna gång med en ökning på 50 procent.

Det finns flera faktorer som kan bidra till den signifikanta nedgången i påbörjade lägenheter under första halvåret 2023. Bland dessa kan vi nämna ekonomiska svängningar, förändringar i efterfrågan på olika bostadstyper och eventuella påverkningar av externa faktorer som kan ha påverkat byggverksamheten. De nya ekonomiska förutsättningarna träffar byggbranschen med full kraft.

I ljuset av den här statistiken kommer det att vara intressant att fortsätta övervaka utvecklingen på bostadsmarknaden under resten av året för att se om nedgången i påbörjade lägenheter förblir en fortsatt trend eller om vi kan förvänta oss en omvändning i den nuvarande situationen.