SMHI har gått ut med orangea och gula varningar för skyfallsliknande regn i Götaland och Svealand. Varningen innebär en stor risk för kraftiga regnmängder som kan leda till översvämningar i bland annat källare och dagvattensystem. Störst risk att drabbas är villaägare, men det finns flera åtgärder som skyddar mot översvämning vid kraftiga skyfall.

Orsaker till skador vid skyfall

Bland villaägare är den främsta orsaken till skador att vatten trängt upp ur avloppsledningens golvbrunn inomhus. Det är också vanligt att regnvattnet strömmar in direkt i byggnaden från markytan genom ventiler, fönster, dörrar eller garageportar. Regnvatten tar sig framför allt in genom dörrar. I villor specifikt har det skett i över hälften av fallen där en översvämningsskada har uppstått visar studier Folksam gjort.

“Vi vet att många översvämningar i villor uppstår när regnvatten kommer in via marken eller grunden men även överfulla dagvattenbrunnar orsakar en hel del översvämningar. Vid den här typen av kraftiga skyfall vi kan vänta oss nu under söndagen är det också viktigt att inte ge sig ut på vägarna i onödan och hålla sig uppdaterad via sin kommun, lokala nyheter och SMHI:S väderrapporter,” säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

Så skyddar du dig mot översvämningar

Det är i första hand villaägare som drabbas av översvämningsskador. En tidigare undersökning visar även att om lösöre placeras femtio centimeter upp från golvet undviker de flesta att få sitt lösöre skadat.

“För att undvika översvämning i källaren kan man som villaägare göra ett flertal saker. Förutom att placera sina saker femtio centimeter ovanför golvet är det viktigt att rensa och se över dagvattenbrunnar, hängrännor och om det finns en trappnedgång även rensa golvbrunnar där,” säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam.

Tips för skydd mot översvämning

Villa/fritidshus

– Placera fuktkänsliga ägodelar högre upp i bostaden eller använd någon form av förhöjning så de står minst 50 cm ovanför golvet.
– Kontrollera att ytterdörr till källare och garageport är täta mellan dörr och karm, vid behov fäst en presenning tajt mot utsidan av dörren.
– Gå runt huset och se efter skicket på stuprör och hängrännor. Rensa om du hittar stopp och var extra noga med att rensa brunnar i nedsänkta garagenedfarter och vid källartrappor.
– Se till att vatten inte kan tränga in via ventiler i husgrunden.
– Rensa eventuella dagvattenbrunnar på din tomt så att vatten kan rinna undan och håll brunnarna rena från skräp.
– Se efter yttertak och byt ut skadade lösa tegelpannor.
– Kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har avrinning.

Lägenhet

– Förvara textilier, lätt elektronik och annat du är rädd om högt upp i huset.
– Välj förvaring i vindsförrådet om du har både vinds- och källarförråd
– Vid förvaring i källarförråd, placera sakerna minst 50 centimeter över golvet, då är risken mindre att de skadas vid översvämning och du minskar samtidigt risken för de mögelskador som kan uppstå vid förvaring direkt på källargolvet.