Det kommer att vara lätt att hitta ett nytt jobb i sommar och vakanssiffrorna är de högsta sedan mätningarna startade. Detta visar en ny analys gjord av Stockholms Handelskammare baserad på färsk data från SCB.

Under det första kvartalet 2022 uppgick antalet vakanser i Sverige till 54 331. Stockholms län stod för 22 447 av dessa. Det motsvarar 41 procent, vilket är betydligt större än Stockholms sysselsättnings- och befolkningsmässiga storlek.

De sammanlagda vakanserna för det första kvartalet 2022 kan jämföras med tidigare toppnotering från föregående kvartal på 45 021 vakanser, en med ökningen 21 procent.

På årsbasis jämfört med första kvartalet 2021 uppgår ökningen till 133 procent, motsvarande en ökning med 30 988 vakanser.

–Många lediga arbetstillfällen kan låta positivt, men visar egentligen att vi har brist på rätt kompetens som kan ta de lediga jobben. Det finns en osynlig vägg mellan de arbetslösa, ofta personer med låg utbildningsnivå och svaga språkkunskaper i svenska, som gör att arbetsmarknaden fungerar dåligt, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Arbetskraftsbristen följer på av en stark konjunktur och ketchupeffekt när pandemin klingats av. På en längre sikt är det ett resultat av strukturella problem när det gäller kompetensförsörjningen samt svårigheter att ta sig in på Stockholms bostadsmarknad, vilket resulterar i att lediga tjänster inte kan tillsättas.

Arbetskraftsbristen är särskilt stor inom just de näringar som är betydande för Stockholms ekonomi och näringsliv. Det handlar bland annat om data/IT, kommunikation, finans samt kvalificerade företagstjänster inom ekonomi, juridik och teknik. Av totalt 54 331 vakanser fanns 10 024 inom databranschen och 9 026 bland företag som levererar kvalificerade företagstjänster. Stockholms andel av vakanserna inom dessa näringar var 54 respektive 38 procent. Inom dessa näringar är rekryteringstiden två till tre gånger längre än genomsnittet.

–Siffrorna visar tydligt att vi behöver stärka drivkraften att ta ett arbete, göra sig anställningsbar genom utbildning, byta yrkesbana eller flytta dit där jobben finns, säger Stefan Westerberg.

Definition av vakanser: Vakanser är ett statistiskt mått som mäter antalet lediga jobb som kan tillträdas omedelbart men som ej blivit tillsatta. Vakanser är därför ett mått på bristen på arbetskraft.