Det svenska SaaS-bolaget FeedbackFrog är en spännande uppstickare med stor tillväxtpotential, såväl i Sverige som internationellt. Bolaget som hjälper företag att snabbt och säkert få högkvalitativ feedback kring sina produkter och tjänster, har redan idag flera internationella storföretag som exempelvis Facebook, Electrolux, Trustly och Scania, för att nämna några, som etablerade kunder. Framtiden ser ljus ut för FeedbackFrog som nyligen nominerats till Breakits ‘Årets SaaS-företag 2021’ och precis stängt en första extern finansieringsrunda ledd av rådgivaren och partnern Levels.

FeedbackFrog startades av Amanda Lilja efter att hon identifierat ett stort och växande behov av en lösning för att effektivt inhämta högkvalitativ feedback på nya produkter och tjänster från relevanta målgrupper. Amanda Lilja har en bakgrund där hon bland annat jobbat med kund- och användartester på Electrolux och genom en unik SaaS-plattform förenklar FeedbackFrog arbetet med tester och utvärderingar. Bolaget har haft en stark tillväxt sedan start och växte med mer än 60 procent och förbättrade lönsamheten under 2020 när pandemin drabbade världen. Efter att, inte bara ha tillfört bolaget kapital, utan även viktig kompetens och erfarenhet genom fler ägare och en utökad styrelse, siktar Amanda nu på att fördubbla omsättningen till slutet av 2023.

“Vår tjänst har fått ett väldigt fint mottagande och vi har kunnat växa lönsamt med egna pengar och har samtidigt haft möjligheten att verkligen hitta vår egen så kallade ‘product market fit’, för att använda ett begrepp som vi ofta hjälper våra kunder med. I takt med att företaget och efterfrågan under pandemin växt snabbare än vår kapacitet så känns det oerhört roligt att få växla upp verksamheten med utveckling av plattformen och med en vass styrelse och ett ägarled som besitter den kompetens som bolaget behöver för att lägga i nästa växel,” berättar Amanda Lilja.

FeedbackFrog tog nyligen in knappa 4 mkr i nytt eget kapital och kapitalanskaffningen har skett i nära samarbete med Levels som rådgivare och partner. Med hjälp av investeringen ska bolaget nu vidareutveckla den digitala plattformen i samarbete med Levels, för att kunna skala upp konceptet, då det finns stor efterfrågan från befintliga kunder när det gäller att ta del av FeedbackFrogs användartester på den internationella marknaden.

I framtidsplanerna ingår också visionen kring en tilläggstjänst som använder AI, för att erbjuda så kallade “crowd insights” och som låter kundföretag ta del av nya målgrupper som kan vara intresserade av företagets tjänster och produkter, något Amanda tror starkt på, för de företag som satsar på produkt-, och tjänsteutveckling.

Vi ser ett skifte och en allt starkare trend på marknaden, att samla in kvalitativ data från både nya och gamla kunder, för att verkligen kunna nå ut till rätt målgrupp, snarare än den stora massan. Högkvalitativ feedback är något som kommer bli allt viktigare i framtiden för de företag som vill fortsätta ligga i framkant och förbli ledande varumärken,” avslutar Amanda Lilja.