Den 23 november bekräftades den nya ISK-skatten som för år 2024 kommer att uppgå till rekordhöga 1,086 procent. För individer som har en kapitalmängd på en halv miljon kronor på sina ISK-konton innebär detta en skatt på 5 430 kronor under 2024. Detta representerar en ökning med ungefär 1 000 kronor jämfört med nuvarande nivåer.

– Nu står det klart att de cirka 3,5 miljoner svenskar som har ISK måste betala betydligt mer för sina hårt intjänade slantar, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

ISK-skatt
ISK-skatt 2012 – 2024. Digram: Länsförsäkringar 

Länsförsäkringar har beräknat den påverkan som den nya skatten, baserad på Riksgäldens fastställande av statslåneräntan till 2,62 procent, kommer att ha på sparare med pengar på sina ISK-konton. Enligt de nuvarande bestämmelserna innebär den nya statslåneräntan att skatten på ISK-konton kommer att öka från 0,882 procent år 2023 till 1,086 procent nästa år. Personer med en halv miljon kronor på sina ISK-konton kommer att beskattas med 5 430 kronor under 2024. Detta representerar en ökning med 1 020 kronor jämfört med nuvarande nivåer och 3 555 kronor jämfört med nivån för 2022.

Kapital ISK-skatt 22 ISK-skatt 23 ISK-skatt 24 Höjning Höjning
23–24 22–24
100 000 kr 711 kr
 375 kr 882 kr 1 086 kr 204 kr
200 000 kr
750 kr 1 764 kr 2 172 kr 408 kr 1 422 kr
300 000 kr
1 125 kr 2 646 kr 3 258 kr 612 kr 2 133 kr
400 000 kr
1 500 kr 3 528 kr 4 344 kr 816 kr 2 844 kr
500 000 kr
1 875 kr 4 410 kr 5 430 kr 1 020 kr 3 555 kr
1 000 000 kr
3 750 kr 8 820 kr 10 860 kr 2 040 kr 7 110 kr

Tabell: Länsförsäkringar

– Det är såklart surt för många sparare att behöva betala betydligt mer för sina hårt intjänade slantar. Det här läggs ovanpå alla andra utgifter som också ökat markant under de senaste åren. Höjningen av skatten sänker incitamenten till att vara flitig och spara, vilket såklart är problematiskt utifrån ett långsiktigt privatekonomiskt perspektiv, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

– Samtidigt är det värt att påpeka att ISK fortfarande är en mycket attraktiv sparform, trots skattehöjningen, genom att det är så enkelt att byta placeringar, sätta in och ta ut pengar samt deklarera. Bara det faktum att man med ett ISK slipper ta upp försäljningar i deklarationen underlättar sparandet i praktisk mening, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.