Viaplay Group tillkännagav idag en ny nordisk verksamhetsmodell och förändringar i koncernledningen. Dessa förändringar följer efter offentliggörandet den 5 juni angående Koncernens uppdaterade kortfristiga mål för 2023 och utnämningen av Jørgen Madsen Lindemann som VD och koncernchef. Aktien stiger närmare 10 procent på onsdagen, men är fortfarande ner 67 procent i år.

Den nya verksamhetsmodellen syftar till att förbättra den operativa effektiviteten och resultatet, främja utvecklingen av marknadsanpassade produkterbjudanden samt påskynda granskningen av Koncernens verksamhet och avkastning på investeringar. En uppdatering av Koncernens långsiktiga mål kommer att presenteras senast i samband med offentliggörandet av Koncernens resultat för det andra kvartalet den 20 juli.

Den nya nordiska verksamhetsmodellen kommer att innebära nationella ledningsgrupper som har fullt ansvar för den dagliga verksamheten och strategiska utvecklingen av verksamheterna. Detta innefattar försäljning, kostnader, lönsamhet, kassaflöden, innehåll, marknadsföring och HR. Översyn och anpassning av övergripande och centrala funktioner kommer också att genomföras. Jørgen Madsen Lindemann kommer att vara tillförordnad chef för de svenska och finska verksamheterna tills en permanent tillsättning görs. Lars Bo Jeppesen har utsetts till EVP och chef för de danska och isländska verksamheterna och tillträder den 1 augusti. Kenneth Andresen har utsetts till tillförordnad chef för den norska verksamheten. Peter Nørrelund, som nyligen återvände till Koncernen som EVP och Chief Sports & Business Development Officer, kommer även att ansvara för Koncernens verksamheter i Nederländerna, Polen, Baltikum och Storbritannien.

Övriga medlemmar i koncernledningen som rapporterar till VD och koncernchefen är: Enrique Patrickson (EVP, Chief Financial Officer och Head of Strategy and M&A); Philip Wågnert (EVP och Chief Technology & Product Officer); My Perrone (EVP och Group General Counsel); Matthew Hooper (återgår till sin tidigare roll som EVP och Chief Corporate Affairs Officer); Vanda Rapti (EVP, Viaplay Select & Content Distribution); och Christian Albeck (EVP, Content Acquisition).

Den nya verksamhetsmodellen och förändringarna i koncernledningen kommer att träda i kraft den 1 juli. Varje ledare kommer att granska sin organisation för att säkerställa fullständig optimering och fokus. Den finansiella effekten av förändringarna kommer att meddelas som en del av uppdateringen den 20 juli.

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef: ”Detta är den första av flera stegvisa förändringar för att säkerställa att vi investerar i de områden där vi ser störst potential, att vi är fullt fokuserade i vårt dagliga arbete att skapa lokalt relevanta produkter och upplevelser och att vi är så nära våra kunder som möjligt. Vi utvärderar hur konkurrenskraftiga alla våra verksamheter är och kommer att göra nödvändiga förändringar för att leverera på en högre nivå och förbättra avkastningen på våra investeringar i innehåll och teknik.”

”Det nya teamet har kompetensen, erfarenheten och passionen för att driva verksamheten framåt. Alla medlemmar är mycket erfarna och brinner för det de gör. Den nya strukturen medför både kontinuitet och viljan att utmana, vilket är två viktiga beståndsdelar i hur vi kommer att driva Koncernen tillsammans. Vi har mycket engagerade och talangfulla team genom hela Koncernen och den nya strukturen kommer att möjliggöra en effektiv kombination av våra kreativa och kommersiella prioriteringar.”